Học

100 Câu hỏi Phật pháp (Tập 1) – Tỳ kheo Thích Phước Thái

100 CÂU HỎI PHẬT PHÁP (TẬP 1)

Tỳ kheo THÍCH PHƯỚC THÁI

MỤC LỤC

TỪ CÂU 01 ĐẾN CÂU 10

01 Nghi thức quá đường?
02 Tại sao không thờ Tổ Tỳ Ni Đa Lưu Chi làm sơ Tổ?
03 Kinh sách nào giúp cho người mới học Phật?
04 Vấn đề sát sanh hại vật?
05 Dọn cơm cúng vong như thế nào mới đúng?
06 Phật lên cung trời Đao Lợi thuyết pháp bằng thân nào?
07 Ý nghĩa chắp tay như thế nào?
08 Tại sao khi cúng vong tụng chú Biến Thực Biến Thủy?
09 Tại sao đưa linh cữu còn ghé thăm nhà?
10 Vấn đề bản ngã thật giả thế nào?

TỪ CÂU 11 ĐẾN CÂU 20
11 Ý nghĩa Phật bước đi bảy bước?
12 Phúng điếu người chết có mắc nợ hay không?
13 Sự thờ Phật khác nhau giữa Nam Bắc Tông Phật Giáo?
14 Ý nghĩa tràng hạt?
15 Ý nghĩa bánh xe chuyển pháp luân?
16 Chư thiên thỉnh Phật thuyết pháp?
17 Vấn đề Quỷ Thần?
18 Sự khác biệt giữa Phật đản và Phật lịch?
19 Ý nghĩa những từ ngữ diễn tả Phật ra đời?
20 Sự khác biệt giữa cúng dường Tam Bảo Và Trai Tăng?

TỪ CÂU 21 ĐẾN CÂU 30
21 Người tăng sĩ lấy họ Thích từ lúc nào?
22 Sự khác biệt giữa Tứ Đại Và Thất Đại?
23 Phóng sanh như thế nào mới đúng ý nghĩa?
24 Sự khác biệt Tam Thừa?
25 Niệm Phật cầu vãng sanh có ích kỷ hay không?
26 Ý nghĩa Vu Lan và Tự Tứ?
27 Chư tăng chú nguyện có siêu độ hay không?
28 Danh xưng Quán Thế Âm và Quán Tự Tại?
29 Tịnh Độ tông có truyền thừa Tổ vị không?
30 Sự khác biệt giữa chánh niệm và vô tâm?

TỪ CÂU 31 ĐẾN CÂU 40
31 Ý nghĩa chữ vạn?
32 Mười hai loại cô hồn?
33 Tụng kinh ở nhà có cần đánh chuông mõ không?
34 Nêm nếm đồ mặn vào những ngày ăn chay?
35 Ý nghĩa kiết thất và đả thất?
36 Ý nghĩa tướng lưỡi rộng dài?
37 Chư Thiên dâng hoa cúng dường?
38 Ý nghĩa danh hiệu Đại Thế Chí và sự động đất?
39 Thờ Phật Thích Ca mà chào nhau A Di Đà?
40 Làm sao cho mẹ con khỏi tội?

TỪ CÂU 41 ĐẾN CÂU 50
41 Sau khi thọ bát về nhà nấu đồ ăn mặn có lỗi không?
42 Giải quyết thế nào giữa mẹ con được vui?
43 Chỉ cạo tóc không xuất gia bị người lầm nhận xá chào có lỗi không?
44 Sức khỏe kém muốn xuất gia ở nhà tu được không?
45 Ăn chay trường nấu mặn có tội không?
46 Ăn chay trường mà mua thịt cá nấu cho gia đình ăn có tội không?
47 Thờ Phật Thích Ca mà niệm Di Đà?
48 Tại sao cha mẹ chết, người xuất gia không lạy?
49 Thế nào mới là phạm ăn phi thời?
50 Người chết sau 49 ngày tiếp tục cầu siêu được không?

TỪ CÂU 51 ĐẾN CÂU 60
51 Làm lành chết bất đắc kỳ tử có được siêu không?
52 Khi chấp tác nhổ cỏ làm chết những con vật nhỏ có tội không?
53 Tạo tội như núi cả …?
54 Có phải vì bệnh làm phiền trong chúng…?
55 Ý nghĩa câu tình dữ vô tình…?
56 Kiến hoặc, tư hoặc và trần sa hoặc khác nhau thế nào?
57 Thọ Tam quy không sanh về cảnh giới ác…?
58 Tụng Kinh cầu siêu có thật sự siêu hay không?
59 Giản biệt giữa tu phước và tu huệ?
60 Vô thường có phải là chủ thuyết bi quan không?

TỪ CÂU 61 ĐẾN CÂU 70
61 Có nên tụng Kinh Kim Cang Bát Nhã không?
62 A tu la là gì?
63 Lục chủng chấn động?
64 Ý nghĩa chuông trống bát nhã?
65 Nhứt nhơn hành đạo cửu huyền thăng?
66 Vấn đề chánh tín và mê tín?
67 Những ngày kinh nguyệt có nên tụng niệm bái sám không?
68 Ăn chay dùng trứng gà được không?
69 Cúng heo quay trả lễ có mang tội không?
70 Không có thiết lập bàn thờ Phật có tụng kinh được không?

TỪ CÂU 71 ĐẾN CÂU 80
71 Khi niệm Phật thấy hình tượng Phật có lỗi không?
72 Vì tánh nóng nảy nên mất hạnh phúc trong gia đình?
73 Những nỗi lo âu vì sống đơn độc, nhưng khi giao tiếp thì lại bất bình không chịu nổi sự gian trá?
74 Vấn đề ý nghĩa hoa sen?
75 Vấn đề xả tang cho cha mẹ?
76 Sự khác biệt giữa trí thức và trí tuệ?
77 Thế nào gọi là chuyển nghiệp?
78 Sự khác biệt giữa A la hán và Bồ tát?
79 Vấn đề linh hồn và nghiệp báo?
80 Số mạng và nghiệp báo đồng hay khác?

TỪ CÂU 81 ĐẾN CÂU 90
81 Vấn đề hộ niệm cho người sắp lâm chung?
82 Sau khi chết nghiệp còn hay mất?
83 Người chết bất đắc kỳ tử, thì nghiệp quả sẽ ra sao?
84 Tập tục đốt giấy tiền vàng mã?
85 Vấn đề thờ ông Địa và Thần Tài?
86 Vấn đề tuổi tác và duyên số trong hôn nhân?
87 Lễ hằng thuận tại chùa?
88 Hiến cơ phận (organs) có lợi và hại thế nào?
89 Vấn đề ăn ngũ vị tân?
90 Chích lý tây quy (quảy hài về Tây)?

TỪ CÂU 91 ĐẾN CÂU 100
91 Cha ăn mặn con khát nước?
92 Tại sao phải ăn chay trong các ngày trai giới?
93 Tượng Phật có từ lúc nào?
94 Tam đức là gì?
95 Ý nghĩa lá cờ Phật giáo?
96 Sự khác biệt giữa hình tượng Phật Thích Ca và Phật A Di Đà khác nhau ở điểm nào?
97 Bát kỉnh pháp là gì?
98 Bát nạn là gì?
99 Tại sao Bồ tát Địa Tạng tay mặt cầm tích trượng và tay trái nắm hạt minh châu?
100 Tứ ma là gì?

Bình luận bài viết

  Tin sinh hoạt phật sự

  Video bài giảng

  Pháp âm

  • Những áng mây trắng - Thơ: Hoang Phong - Diễn ngâm: Hồng Vân
  • Mẹ ơi - Thơ: Thích Phước Hạnh - Nhạc: Hoàng Lan
  • Khúc ca Tịnh Độ - Lời: Thích Phước Hạnh - Nhạc: An Sơn
  Pháp âm khác >>

  Thống kê truy cập

  • Online: 21
  • Số lượt truy cập : 6290291