Học

Phật học tinh yếu - HT Thích Thiền Tâm

PHẬT HỌC TINH YẾU

Hòa thượng THÍCH THIỀN TÂM

(Trọn bộ 3 thiên)

 

MỤC LỤC 

ÐÔI LỜI PHI LỘ

THIÊN THỨ NHẤT

 Chương 1: Xã hội Ấn Ðộ trước khi đức Phật ra đời

 Chương 2: Nền học thuyết Ấn Ðộ trước Phật giáo

Chương 3: Dòng dõi đức Phật

Chương 4: Ðức Thích Tôn trước khi thành đạo

Chương 5: Ðức Thích Tôn sau khi thành đạo

Chương 6: Bốn kỳ kết tập

Chương 7: Kinh điển đạo Phật

Chương 8: Sự phân phái của đạo Phật

 Chương 9: Giáo nghĩa các bộ phái

Chương 10: Tiểu thừa và Ðại thừa

Chương 11: Sự phát triển của Tiểu thừa

 Chương 12: Sự phát triển của Ðại thừa

THIÊN THỨ HAI

Chương 1: Chúng sanh trong ba cõi

 Chương 2: Thân trung hữu và sự thọ sanh

Chương 3: Thế giới quan của đạo Phật

Chương 4: Cõi đại thiên và thời kiếp

Chương 5: Từ đức Thích Ca đến Phật Di Lặc

Chương 6: Các chủng loại thế giới

Chương 7: Biển thế giới Hoa Tạng

Chương 8: Pháp giới tổng luận

THIÊN THỨ BA

Chương 1: Xuất phát điểm của đạo Phật

 Chương 2: Phật giáo với gia đình

Chương 3: Phật giáo với xã hội

Chương 4: Khái yếu về Tam quy

Chương 5: Khái yếu về Ngũ giới

Chương 6: Khái yếu về Thập thiện

Chương 7: Ăn chay

Chương 8: Luân hồi và nhân quả

 

Bình luận bài viết

  Tin sinh hoạt phật sự

  Video bài giảng

  Pháp âm

  • Những áng mây trắng - Thơ: Hoang Phong - Diễn ngâm: Hồng Vân
  • Mẹ ơi - Thơ: Thích Phước Hạnh - Nhạc: Hoàng Lan
  • Khúc ca Tịnh Độ - Lời: Thích Phước Hạnh - Nhạc: An Sơn
  Pháp âm khác >>

  Thống kê truy cập

  • Online: 33
  • Số lượt truy cập : 6263014