Học

Triết lý về nghiệp

TRIẾT LÝ VỀ NGHIỆP

Hòa thượng HỘ TÔNG VANSARAKKHITA MAHA THERA

(In lần thứ nhất tại Sài Gòn 1974.

Tái bản tại Hoa Kỳ 1998.  Tái bản tại Việt Nam 2001)

 Triet ly ve nghiep

MỤC LỤC

Lời nói đầu

THIÊN 01

Giải về nghiệp

THIÊN 02

Chứng cớ hiển nhiên của nghiệp

Phật ngôn về vấn đề nghiệp

THIÊN 03

Vấn đề nghiệp (tiếp theo)

Nghiệp đen, nghiệp trắng

Năm pháp mà chúng sinh khó được

Pháp tạo bốn nghiệp (Dhammasamadaana)

THIÊN 04

Mười hai nghiệp

Loại 1 cho quả theo thời

Loại 2 cho quả theo phận sự của nghiệp

Loại 3 cho quả theo thứ tự

THIÊN 05

Nghiệp trong Phật giáo

THIÊN 06

Sự tạo nghiệp

THIÊN 07

Quan niệm về nghiệp trong Sandaka-suutra

THIÊN 08

Người như thế nào cũng do nghiệp

THIÊN 09

Đạo pháp về tẩy nghiệp

Thân nghiệp

Khẩu nghiệp

Ý nghiệp

THIÊN 10

Do nhân nào chúng sinh bị đọa trong khổ đạo và được lên nhàn cảnh

THIÊN 11

Phần tạo bốn nghiệp

THIÊN 12

Nghiệp theo báo ứng

THIÊN 13

Nghiệp là tín hiệu của si nhân

THIÊN 14

Chánh pháp và bất hợp pháp có quả bất đồng

THIÊN 15

Dây xích của nhân quả

THIÊN 16

Dây xích của nhân quả theo ý nghĩa của Vi diệu pháp

Vô minh – Hành – Thức – Danh sắc

Lục nhập – Xúc – Thọ- Ái – Thủ -

Hữu – Sinh – Lão, Tử

THIÊN 17

Tâm sở (Cetasika)

THIÊN 18

Khu vực tái sinh

Kết luận

Bình luận bài viết

  Tin sinh hoạt phật sự

  Video bài giảng

  Pháp âm

  • Những áng mây trắng - Thơ: Hoang Phong - Diễn ngâm: Hồng Vân
  • Mẹ ơi - Thơ: Thích Phước Hạnh - Nhạc: Hoàng Lan
  • Khúc ca Tịnh Độ - Lời: Thích Phước Hạnh - Nhạc: An Sơn
  Pháp âm khác >>

  Thống kê truy cập

  • Online: 14
  • Số lượt truy cập : 6290272