Thông tin

BÓNG MÁT TRƯỜNG THỌ

BÓNG MÁT TRƯỜNG THỌ

 

Thành kính cúng dường chư Tôn đức và

đại chúng An cư kiết hạ PL.2561 - DL.2017

 

TRẦN QUÊ HƯƠNG

 

 

Như vầy, một thuở tôi nghe

Vườn Cấp-cô-độc, Phật về Thắng Lâm

Gọi chư Tỳ-kheo nhủ thầm

Dạy pháp trú độ ngàn năm… úa vàng

Chư thiên tam giới bàng hoàng

Vui mừng hớn hở, ngỡ ngàng thiên cung

Rằng cây Trú độ vỡ tung

Lá vàng rơi rụng khắp cùng mênh mang

Chư thiên ca múa rền vang

Tử sanh - sanh tử tuần hoàn xưa nay

Lá vàng quy hướng thiền nhai

Kết ra mạng lưới nối bài xum xuê

Chư thiên hớn hở đi về

Thấy hoa Trú độ di hề mỏ chim

Dòng thời gian chuyển diệu huyền

Hoa Trú độ nở hạo nhiên bát tròn

Bát tròn sắc sáng màu son

Lạc thường chiếu diệu hương thơm ngút trời

Một trăm do diên tuyệt vời

Tháng tư mùa hạ ngời ngời thanh trong

Chư thiên khắp cõi thỏa lòng

Năm thứ dục lạc sắc hồng lung linh

Bừng lên đặc tính lưu quỳnh

Ngàn chư thiên hội, tự mình mừng vui

Tương sinh ý nghĩa ngọt bùi

Vị Thánh đệ tử chứng mùi thiền na

Vừa khởi niệm, muốn xuất gia

Tâm thức vàng úa như là cây khô

Nhìn thế sự tỉnh cơn mơ

Tất cả buông rũ hửng hờ mây trôi

Ôi thôi! Bừng ngộ kiếp người

Cạo bỏ râu tóc thoát đời phù sinh

Lìa nhà cửa, lìa đệ huynh

Cà-sa phủ kín, tiền tình sạch không

Cảm nhận đời như dòng sông

Tâm tánh vàng úa, cõi lòng héo khô

Từ đây Trú độ sang bờ

Tất cả rụng xuống mộng hồ phù du

Thánh đệ tử quyết đi tu

Ly dục, bất thiện, ác thù… phủi buông

Tự lòng giác, quán, vô thường

Ly sanh hỷ lạc tựa nương đạo mầu

An trụ Sơ thiền buổi đầu

Thánh đệ tử nối nhịp cầu ngày xưa

Như cây Trú độ thuyền đưa

Từng bước vượt cõi tam thừa tử sanh

Một ngày giác, quán… tựu thành

Không giác, không quán, vô sanh chính mình

Nội tâm tịch tịnh… minh minh

Định sanh hỷ lạc… tự mình nhẹ quên

An trú Nhị thiền tiến lên

Thánh đệ tử chứng diệu huyền thượng sanh

Màng lưới Trú độ tinh anh

Nối kết vô lượng thiện lành làm nên

Ly hỷ lạc… xây tảng nền

An trụ xả, trí niệm duyên vô cầu

Thân cảm giác lạc thẳm sâu

Thánh gọi xả niệm lạc mầu vô biên

Chứng không… an trú Tam thiền

Tương ứng nở nụ mỏ chim khơi màu

Lòng Thánh đệ tử thanh cao

Diệt lạc, diệt khổ sắc màu nhân sinh

Ưu, hỷ cũng diệt thắng tình

Không khổ-lạc, xả niệm thanh tịnh lòng

Tứ thiền an trụ thuyền không

Như hoa tròn trịa bát hồng ba-la

Tam thập tam thiên nở hoa

Vô lượng an tịnh trú tòa ma-ha

Một ngày lậu tận thiền gia

Tâm - huệ giải thoát… ấy nhà Như Lai

Sáu căn tĩnh tọa ngày ngày

Tự tri, giác, tác… chứng ngay hiện tiền

Thành tựu an trụ định thiền

Sự sanh đã hết, tảng nền tông phong

Điều cần làm đã làm xong

Không tái sanh nữa, thoát vòng tử sanh

Như cây Trú độ úa cành

Nở hoa tròn trịa… vô sanh nhiệm mầu

Tỳ-kheo lậu tận thượng cầu

Thành tựu tôn quý vượt sầu nhân gian

Úa vàng thế sự mênh mang

Cạo bỏ râu tóc, thoát ngàn tử sinh

Xa lìa bỉ thử tiền tình

Trăm thứ khổ não phiêu linh thế trần

Mặc áo cà-sa pháp thân

Không nhà, không cửa hóa phần thắng duyên

An trú đạo, giải ưu phiền

Lậu tận giải thoát chứng thiền định gia

Tâm tuệ thanh tịnh thăng hoa

Tự tri, giác, tác… chứng tòa Như Lai

A-la-hán dứt bi hài

Vượt ngoài tam giới thiên nhai ta bà

Phật dạy Bát-nhã ba-la

An lạc tự tại nhập tòa đại bi

Nam mô bất khả tư nghì

Đại hỷ, đại xả… sá gì buồn vui

Nam mô một thoáng bồi hồi

Bóng mát trường thọ… niềm vui ngút ngàn!

Nam mô Cực lạc Tây phang

Tự lòng thân chứng Niết-bàn thiên thu.

 

Thanh Tịnh am, 14/6/Đinh Dậu

Bình luận bài viết

  Tin sinh hoạt phật sự

  Video bài giảng

  Pháp âm

  • The Chant of Metta (GS Nguyễn Điều)
  • Namotassa UNESCO (GS Nguyễn Điều)
  • Kinh Vô lượng thọ (phần 1) - Tỳ kheo Thích Trí Thoát
  Pháp âm khác...

  Thống kê truy cập

  • Online: 26
  • Số lượt truy cập : 1770090