Thông tin

ĐẠI TRÍ ĐỘ KIM CANG ĐAO

ĐẠI TRÍ ĐỘ KIM CANG ĐAO

 

TẢO CHỬU PHÀM PHU

 

 

 

Như thị ngã văn:

Từ vô thỉ

Có một vật, thật tròn đầy

Không đầu không cuối

Không thiếu không dư

Từ Đông sang Tây, rộng tựa Thái hư

Nhỏ từng điểm nhọn, liên kết đường dài

Bén như “Bát nhã”

Cứng tựa Kim cang

Dung hoát khứ lai

Chém đinh chặt sắt

Nhứt vô quái ngại

– Bảo đao –

Nếu còn một điểm không nhọn

Lại phải trui, phải mài

Trui trong lửa Tam muội

Mài trên đá Đại bi

Cùng với nước Vô lậu

Treo trước gió Bát phong

Trui mãi, mài hoài

Nhọn ngót liền dài

Đẹp, cứng, bén như Kim cang bất hoại.

Thiền sư quảy lên vai

Ra chùa vào chợ

Rạch một đường dài khai thị

Phạt băng Nhi tướng môn

Dứt đoạn dây Tham ái

Như chặt đứt cuộn tơ

Tất cả…

Mất, còn, Phật, ma vắng lặng

Không so lường

Không còn sai biệt

Cho đến không còn ai

- Vạn lại thử câu tịch…

Độ… độ!

Siêu suốt độ mình

Độ thoát mọi Chúng sanh

An nhiên về nơi chốn!

- Bồ đề Tát Bà Ha…

 Toái Phong Trai, Đông chí, Đinh Mão, 1987

Bình luận bài viết

  Tin sinh hoạt phật sự

  Video bài giảng

  Pháp âm

  • Mẹ ơi - Thơ: Thích Phước Hạnh - Nhạc: Hoàng Lan
  • Khúc ca Tịnh Độ - Lời: Thích Phước Hạnh - Nhạc: An Sơn
  • Nụ cười da cam - Nhạc: Trần Đức Tâm - Thơ: Nguyễn Ngọc Mai
  Pháp âm khác...

  Thống kê truy cập

  • Online: 15
  • Số lượt truy cập : 2884832