Thông tin

GƯƠNG HIẾU HẠNH NGÀI MỤC KIỀN LIÊN

Gương hiếu hạnh ngài Mục Kiền Liên

VÂN HÀ

 

 

Thuở tiền kiếp làm nghề đánh cá

Nhờ đại duyên nên đã gặp lành…

Bích chi Phật, phát tâm thành

Quy y từ đó tín thành thiện tâm.

 

Đổi nghề khác làm ăn sinh sống

Gieo nhân lành, quả trổ về sau

Hiện tiền gặp Phật chứng mau

Đại A la hán, phép màu thần thông.

Cũng ngày ấy trên đường hoằng pháp

Cùng Thế Tôn khất thực thường khi

Thấy xương trắng thật lạ kỳ

Thế Tôn đảnh lễ, ven mi lệ tràn.

 

Cả tứ chúng ngỡ ngàng e ngại

Cúi xin Ngài giải tỏa nguồn cơn:

Cớ sao đảnh lễ, Thế Tôn?

Xương kia lẫn lộn bởi cơn cớ gì?

 

Đức Phật tổ từ bi giải thích:

“Đống xương này, xương của chúng sinh

Nhiều đời nhiều kiếp phiêu linh

Là thân quyến thuộc của mình kiếp xưa.

 

Ta đảnh lễ cũng chưa tạ hết

Ơn sinh thành, dưỡng dục cù lao

Mẹ, cha từ những kiếp nào

Bây giờ trông thấy lệ trào xót xa!

 

Xương trắng kia đúng là nam tử

Sắc thâm đen là nữ đó thôi

Bởi sinh con, mẹ dưỡng nuôi

Máu kia thành sữa mẹ vui trong lòng.

Nghe Thế Tôn không quên từ mẫu

Mục Kiền Liên nghĩ: Dẫu bây giờ…

Mẹ cha dù vẫn kính thờ

Nhưng đà khuất bóng, biết giờ nơi đâu?

 

Lòng chí hiếu khấn cầu Tam bảo

Hiển thần thông tìm mẹ Thanh Đề

Mẹ ngài ác nghiệp gần kề

Thác sanh địa ngục A Tỳ khổ thay!

 

Thương mẹ đói thảo ngay hiếu tử

Mục Kiền Liên dâng thử cơm chay

Mẹ người chụp vội ăn ngay

Hỡi ôi, hóa lửa cũng hoài phí thôi!

 

Bụng tuy đói… nhưng rồi đói lả

Cơm chưa ăn đã hóa thành than

Chỉ vì hiện kiếp vương mang

Khinh thường tăng chúng, phô phang tài hèn.

 

Nghiệp quả ấy nhiều phen tích trữ

Thác đi rồi nghiệp dữ còn theo

Sân si, keo bẩn, gieo neo

Ác tâm chưa dứt còn đeo đẳng hoài.

 

Thương mẹ già đêm ngày ray rứt

Mục Kiền Liên cầu Đức Bổn sư:

Làm sao giúp mẹ giải trừ

Tiêu tan tai ách, an cư cõi lành?

 

Đức Thế Tôn không đành lòng thấy

Chúng sanh kia dù quấy kiếp xưa

Bây giờ khổ mấy cho vừa?

Dạy ngài cứ độ đến mùa an cư.

 

Rằm tháng Bảy nhờ Sư tế độ

Lập đàn tràng cứu khổ hồn oan

Là ngày tự tứ chư Tăng

Mười phương Tam bảo giải nàn chúng sanh.

 

Nghe Thế Tôn vì mình chỉ dẫn

Mục Kiền Liên ngơ ngẩn khôn cầm…

Lệ rơi mẫu tử tình thâm

Nguyện cầu cho mẹ, Pháp âm vang rền.

 

Nhờ con hiếu mẹ liền ra khỏi

Chốn ngục tù khổ ải trầm luân

Phúc lành cho cả chúng sinh

Đều ra khỏi chốn u minh, đọa đày.

 

Mùa Vu lan là ngày đáng nhớ

Mục Kiền Liên đại hiếu thuở xưa

Nhờ ân đức ấy bây giờ

Hằng năm đều nhớ đến mùa Vu lan.

 

Khắp nơi chốn rộn ràng nô nức

Lên chùa xin tổ chức nguyện cầu

Hiện tiền cha mẹ sống lâu

Những ai đã khuất qua mau khổ nàn.

 

Thật đúng nghĩa Vu lan: Báo hiếu

Cũng là ngày tự tứ chư Tăng

Mười phương Tam bảo thường hằng

Khắp nơi còn ánh đạo vàng mãi soi…

Bình luận bài viết

  Tin sinh hoạt phật sự

  Video bài giảng

  Pháp âm

  • Mẹ ơi - Thơ: Thích Phước Hạnh - Nhạc: Hoàng Lan
  • Khúc ca Tịnh Độ - Lời: Thích Phước Hạnh - Nhạc: An Sơn
  • Nụ cười da cam - Nhạc: Trần Đức Tâm - Thơ: Nguyễn Ngọc Mai
  Pháp âm khác...

  Thống kê truy cập

  • Online: 14
  • Số lượt truy cập : 3052653