Thông tin

KHUYÊN ĂN CHAY

KHUYÊN ĂN CHAY

 

KHUYẾT DANH
ĐỒNG BỔNsưu tầm

 


 

Ăn chay giữ được tròn vẹn,

Đến thác siêu sanh tận Niết bàn.

Ăn chay bác ái vô biên,

Lòng thành cầu nguyện cử huyền siêu thăng.

Ăn chay để giải nghiệp căn,

Đêm ngày cầu nguyện cao thăng độ đời.

Ăn chay kính đức Phật Trời,

Cầu cho bá tánh muôn đời bình an.

Ăn chay cương quyết một đàng,

Tử sanh còn mất chẳng màng lợi danh.

Ăn chay cho được tâm thành,

Lọc lừa buông bỏ, tu hành thanh cao.

Ăn chay là món dồi trau,

Sạch Tâm, trong Trí, Huệ hào xuất ra.

Ăm chay theo Phật, bỏ ma,

Những điều tham vọng ác tà sạch trơn.

Ăn chay nào có thua hơn,

Chớ cho xấu sến mà sơn nước màu.

Ăn chay bác ái thương nhau,

Nhân sanh muôn vật loài nào cũng yêu.

Ăn chay sớm kệ kinh chiều,

Nhớ ơn cha dưỡng, tưởng điều mẹ sinh.

Ăn chay giữ dạ sửa mình,

Sửa tâm sửa tánh chi minh mới là.

Ăn chay kính tưởng ông bà,

Công ông dạy dỗ, côn bà giáo khuyên.

Ăn chay giữ dạ kiền thiền,

Trọng thầy, mến bạn, xóm giềng tương thân.

Ăn chay giữ dạ đồng cân,

Không thiên, không vị, không phân giàu nghèo.

Ăn chay giữ giới luật điều,

Khỏi gây tội báo, khỏi nhiều oan khiên.

Ăn chay noi dấu Triết, Hiền,

Tương dưa rau muối, lòng thiền sạch trong.

Ăn chay đệ dạ trống không,

Chẳng tham, chẳng độc, chẳng lòng ghét ganh.

Ăn chay giữ tám đức lành,

Nghĩa nhân cho vẹn, tu hành mới nên.

Ăn chay trì chí cho bền,

Đói no sống chết chẳng quên tấc lòng.

Ăm chay niệm Phật tương đồng,

Khổ đau thế mấy cũng không đổi dời.

Ăn chay thì nói một lời,

Không thêm không bớt, không vơi không đầy.

Ăn chay nên giữ hằng ngày,

Tránh điều trộm cướp, tà tây gian hùng.

Ăn chay trọn nghĩa hiếu trung,

Thương người mến vật khắp cùng mọi nơi.

Ăn chay tinh khiết trọn đời,

Phước tăng, đức trọng, Phật Trời thưởng ban.

Ăn chay ly dục mới toàn,

Sắc tài danh lợi chẳng màng chẳng ham.

Ăn chay nhập thánh siêu Phàm,

Thi ân bố đức gắng làm phước duyên.

Ăn chay là bước lên thuyền,

Vượt qua bờ giác, khỏi miền đọa sa.

Ăn chay gìn giữ Nhẫn Hòa,

Noi truyền theo dấu Thích Ca ban hành.

Khuyên cùng tất cả nhân sanh,

Muốn tu nên mở lòng lành ăn chay.

Ăn cho để sống được qua ngày,

Ăn giết vật thì chẳng gọi chay,

Ăn củ, ăn rau, ăn ngũ cốc...

Ăn tương, ăn muối, khỏi tạo vay,

Ăn nhiều ngon miệng, gây thêm tội,

Ăn ít no dai, đó mới hay!

Ăn phải tránh xa điều hậu quả,

 Ăn chay sau ngự Cửu liên đài...

Bình luận bài viết

  Tin sinh hoạt phật sự

  Video bài giảng

  Pháp âm

  • Mẹ ơi - Thơ: Thích Phước Hạnh - Nhạc: Hoàng Lan
  • Khúc ca Tịnh Độ - Lời: Thích Phước Hạnh - Nhạc: An Sơn
  • Nụ cười da cam - Nhạc: Trần Đức Tâm - Thơ: Nguyễn Ngọc Mai
  Pháp âm khác...

  Thống kê truy cập

  • Online: 20
  • Số lượt truy cập : 3137810