Thông tin

TÂM TÌNH VU LAN

TÂM TÌNH VU LAN

 

PHAN THỊ BÍCH TRẦM

 

 

「盂蘭盆」節是中國佛教最大的節日之一。「盂蘭」在梵文裡是「倒懸」,即倒吊身體的意思;「盆」是漢語,即以盆之類的器皿盛滿香燭、臥具、食物等供物來供佛奉僧,並祈求佛菩薩及十方大德高僧加持。因此「盂蘭盆」合起來就是以供養佛及十方僧眾的功德,來「解倒懸」之苦的意思。

Tiết Vu Lan Bồn là một trong những ngày lễ lớn nhất của Phật giáo Trung Quốc. “Vu lan” tiếng Phạn là “Đảo huyền”, tức treo ngược thân thể; “Bồn” là tiếng Hán, tức những vật chứa dạng bồn đựng đầy hương, đèn cầy, ngọa cụ và thức ăn để cúng Phật, tăng, cầu nguyện Phật, Bồ tát thập phương đại đức cao tăng gia trì. Do đó, “Vu Lan Bồn” hợp lại mang ý nghĩa là dựa vào công đức cúng Phật và thập phương tăng chúng, để giải thoát nỗi khổ “đảo huyền” (treo ngược)

 在西晉時,由竺法護法師所翻譯的《佛說盂蘭盆經》,告訴我們:佛陀的弟子目犍連在得到神通之後,欲度父母,報乳哺之恩,即以道眼,觀視世間,見其亡母,生餓鬼中,不見飲食,皮骨連立。目連悲哀,即以缽盛飯,送給母親吃,那知目連的母親食未入口,化成火炭,遂不得食。

 Vào thời Tây Tấn, kinh Phật thuyết vu lan bồn do ngài pháp sư Trúc Pháp Hộ dịch, nói với chúng ta rằng: Đệ tử Phật Đà là Mục Kiền Liên sau khi có được thần thông, muốn cứu độ cha mẹ, báo ân nuôi dưỡng, nên đã mở đạo nhãn, quán sát thế gian, nhìn thấy mẹ đã mất của mình, thân làm ngạ quỷ, không được ăn uống, da bọc lấy xương. Mục Liên bi ai, bèn lấy bát đựng cơm dâng mẹ ăn, nào hay cơm chưa đưa vào miệng của mẹ ngài thì đã hóa lửa đỏ, không thể ăn được.

目連悲號涕泣,向佛稟告。佛告訴目連說:「汝母罪根深結,非汝一人,力所奈何。...當須十方眾僧,威神之力,乃得解脫」。於是,目連請求佛指點怎樣才能會集十方眾僧之力,來救度他的母親。佛告訴他說:「每年七月十五日,是十方眾僧自恣時(即由別人指出自己日常行為錯誤之所在,自己虛心檢討並懺悔改善之日,亦為佛歡喜之日),當此之日,一切聖眾或在山間禪定,或得四道果,或在樹下經行,或六通自在,教化聲聞緣覺,甚至更有十地菩薩權現比丘,皆同一心受食,所有聖眾均具清淨戒行,其德汪洋,不可思議。如能以百味飲食安盂蘭盆中,供養此等自恣僧眾,現世父母、六親眷屬得出三途之苦,應時解脫,衣食自然。若父母尚健在者,福樂百年,萬事吉祥順利;若七世父母升天,自然化生,這就是真正的超薦救度的妙法!」

 Mục Liên bi ai khóc ròng, bạch cùng đức Phật. Phật dạy Mục Liên rằng: “Mẹ ông tội kết sâu nặng, một mình ông chẳng cứu đặng. Phải nhờ đến thần lực của mười phương tăng, mới có thể cứu độ mẹ ông”. Thế là, Mục Liên thỉnh Phật chỉ điểm làm sao mới có thể tập hợp được thập phương tăng chúng chi lực để cứu độ mẹ mình. Phật dạy rằng: “Mỗi năm ngày rằm tháng Bảy, là lúc tăng chúng tự tứ (tức ngày người khác chỉ cho mình những hành vi sai trái của bản thân), vào ngày đó, tất cả thánh chúng hoặc ở nơi núi non thiền định, hoặc đắc tứ đạo quả, hoặc nơi dưới bóng cây kinh hành, hoặc đắc lục thông tự tại, giáo hóa thanh văn duyên giác, thậm chí có cả thập địa bồ tát quyền hiện tỳ kheo, đều đồng một tâm thọ thực, tát cả thánh chúng đều giới hạnh thanh tịnh, kỳ đức vọng dương, bất khả tư nghì. Nếu có thể lấy trăm vị thức ăn đặt vào trong Vu lan bồn, cúng dường tự tứ tăng chúng, hiện đời phụ mẫu, lục thân quyến thuộc sẽ thoát khỏi nỗi khổ tam đồ, ứng thời giải thoát, y thực tự nhiên. Còn như phụ mẫu hiện tiền, phúc lạc bách niên, vạn sự cát tường thuận lợi, nếu như bảy đời cha mẹ được thăng thiên, tự nhiên hóa sanh, đó chính là diệu pháp cứu độ siêu tiến chân chánh. ”

目連比丘依佛的教誨,果然救度了他的母親,在當天得脫一劫餓鬼之苦。《佛說盂蘭盆經》所說「目連救母」的故事,包括孝親及救度自己生生世世父母的思想,傳到中國被我國民眾所接受,就把每年七月十五日那天定為「盂蘭盆會」,即為民間所稱「中元普度」日。此外,在印度每年的七月十五日是佛弟子結夏安居圓滿日(如同「夏季進修班」的結業日),亦是弟子修行有成就之日,故也是佛的歡喜日。所以七月應是佛的歡喜月,也是吉祥月也。

 Mục Liên tỳ kheo y theo lời dạy của Phật, quả nhiên cứu độ được mẹ mình, ngày hôm đó bà được thoát khỏi nỗi khổ thân làm ngạ quỷ. Kinh Phật thuyết vu lan bồn nói về câu chuyện Mục Liên cứu mẹ, bao gồm ý nghĩa hiếu thân và cứu độ cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp, truyền đến Trung Quốc được nhân dân nước ấy tiếp nhận, định mỗi năm ngày rằm tháng bảy là ngày “Vu Lan Bồn Hội”, tức dân gian gọi là ngày “Trung Nguyên phổ độ”. Ngoài ra, ở Ấn Độ mỗi năm ngày rằm tháng bảy là ngày viên mãn an cư kiết hạ, cũng là ngày đệ tử tu hành có thành tựu, cho nên còn gọi là ngày hoan hỷ của Phật. Nên tháng bảy còn là tháng hoan hỷ, cũng gọi là tháng kiết tường.

其實真正的「普度」,就是要「孝順父母」。語云:「子欲養而親不在」,所以我們應該趁父母健在之日,好好孝順父母,不要等到父母往生之後,才想到為父母超度,那就太慢了。因為父母就是家中真正的「活佛」啊!平時能孝敬父母,讓父母歡喜,才是真正的孝順,也才是佛陀提倡「盂蘭盆」會的主要目的,讓我們能在念念中,常憶父母,並且恭敬三寶和師長,以報父母,長養慈愛之恩也。

 Kỳ thực sự phổ độ chân chánh, chính là phải hiếu thuận cha mẹ, có câu “Tử dục dưỡng nhi thân bất tại” (Con muốn dưỡng nuôi nhưng cha mẹ đã không còn), cho nên chúng ta nên tranh thủ khi cha mẹ còn khỏe mạnh, thì ra sức hiếu thuận, không nên đợi đến khi họ đã mất mới nghĩ đến việc vì họ siêu độ, thật quá muộn màn. Bởi cha mẹ chính là “Phật sống” trong nhà! Bình thường có thể hiếu kính cha mẹ, để cha mẹ hoan hỷ, mới là hiếu thuận chân chánh, cũng là mục đích chủ yếu mà Phật Đà đề xướng hội “Vu Lan Bồn”, để chúng ta có thể trong mỗi một ý niệm của mình đều nhớ đến cha mẹ, hơn nữa còn phải cung kính tam bảo và sư trưởng, để báo đáp ơn cha mẹ, ơn trưởng dưỡng.

Nội dung trên là những gì tôi đọc và dịch được từ một bài viết của một học giả Trung Hoa. Ngẫm lại việc bản thân lại càng thêm hỗ thẹn. Bởi tôi đã không còn cái may mắn lo lắng cho ba. Khi nhớ đến người chỉ biết cố gắng làm việc tốt để mong đem công đức đó hồi hướng cho người quá vãng. Còn trong đời sống hiện tại thì thú thật bản thân vẫn còn nóng nảy lắm. Không ít lần không thuận với mẹ hay làm bà rơi lệ. Mỗi khi như thế, tôi cứ nghĩ thôi thì lần sau không tái phạm hay cố gắng đối xử tốt hơn để bù đắp lại. Và mỗi khi cho rằng mình đúng còn mẹ thì sai thì cứ nhớ nghĩ lại những ngày tháng nhọc nhằn của mẹ để nuôi chị em tôi khôn lớn mà bỏ qua mọi việc. Không biết cách đó có hữu hiệu với tất cả mọi người đang trong vai trò làm con như tôi không. Nhưng với tôi mà nói, phương pháp đó rất hữu hiệu. Nó giúp tôi được phép dừng lại những suy nghĩ tiêu cực về mẹ, được phép nhớ đến công lao của người, được phép bỏ qua những gì không như ý mà thấy thương cho mẹ hơn.

Này Vu lan lại đến, với đôi dòng tâm tình của bản thân. Hi vọng sẽ còn có nhiều hơn nữa những người con, những người dù may mắn là còn cha mẹ hay đã mất đi song thân cũng có dịp nhìn lại, nghĩ lại những gì về hai đấng sinh thành.

Trích dịch và sáng tác

Nguồn:  清涼小品(二)-張有恆教授著
Trương Hữu Hằng giáo thọ trước
http://www.yayabay.com/blog/space.php?uid=
3220&do=blog&id=36719

 

Bình luận bài viết

  Tin sinh hoạt phật sự

  Video bài giảng

  Pháp âm

  • Mẹ ơi - Thơ: Thích Phước Hạnh - Nhạc: Hoàng Lan
  • Khúc ca Tịnh Độ - Lời: Thích Phước Hạnh - Nhạc: An Sơn
  • Nụ cười da cam - Nhạc: Trần Đức Tâm - Thơ: Nguyễn Ngọc Mai
  Pháp âm khác...

  Thống kê truy cập

  • Online: 26
  • Số lượt truy cập : 2884806