Thông tin

THÁNH MẪU MAGIA

THÁNH MẪU MAGIA

THÍCH HÂN KIẾN

 

Kỷ niệm lớn nhất của cuộc đời, hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời, không có gì bằng còn có cha và mẹ, ở đó ta bình an và tràn đầy hỷ lạc.

Cảm nhận tình yêu thương của cha mẹ, chúng ta đã ca ngợi đặc biệt là người mẹ... bằng những lời hay ý đẹp, quá nhiều thể loại như điêu khắc, tranh ảnh, văn học, thơ ca, tranh truyện... cho đến Kinh tạng, để tôn vinh người mẹ.

Ví dụ:

Mẹ già như chuối chín cây

Gió lay mẹ rụng con đành mồ côi

Ca dao ai hát đã lâu

Chiều nay tôi thấy ngấm sâu tận lòng

Mẹ tôi là một cánh đồng

Cho đời tôi trổ những bông lúa vàng

Tôi như cây lúa hút dần

Nhựa là dòng máu trên thân mẹ già

Tôi càng xanh lá tươi hoa

Mẹ càng cằn cỗi nhăn da bạc đầu.

Thật vậy! Chúng ta ai là người không sanh ra từ thai bào của mẹ, đã uống từng dòng máu tinh trắng từ sữa mẹ, mẹ có chút bổ dưỡng nào mà không dành cho con, dù con có ngu si, xấu xí đến đâu, con vẫn là con của mẹ.

Hôm nay Đại lễ Vu lan, là ngày mà chúng ta dừng lại mọi công việc lắng đọng tâm tư suy ngẫm về mẹ, nhớ về mẹ... Thực hành báo ân cha mẹ, ca ngợi tán dương công đức Ngài đại hiếu Mục Kiền Liên thần thông đệ nhất, nhắc về thân mẫu của Ngài là bà "Thanh Đề" là nhân vật song hành cùng Ngài "trong đại lễ Vu lan" đã ăn sâu vào trong tâm thức người Phật tử.

Còn hình ảnh người mẹ của bậc đại giác ngộ "Thánh mẫu Magia" cũng như bao người mẹ có mặt trên trần gian nầy. Cũng cưu mang gìn giữ thai bào và trải qua bao tháng ngày, bà đã sanh ra một người con vĩ đại, đã khai sanh ra con đường hướng dẫn mọi người thoát khổ luân hồi, hướng dẫn mọi người xa lìa cái ác, thực hành cái thiện đó chính là đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là Tất Đạt Đa con của Tịnh Phạn vương và mẫu hoàng Magia, là người đã chỉ ra phương pháp báo hiếu là bậc đạo sư đã thấu tột cội nguồn của đạo đức nhân sanh và khẳng định:

Cùng tột điều thiện không gì hơn là hiếu

Cùng tột điều ác không gì hơn là bất hiếu.

(Kinh Nhẫn nhục)

Thánh mẫu Magia tu hạnh gì? Tu pháp gì? mà đủ phước duyên làm mẫu thân đức Phật hay nói cách khác, thánh mẫu Magia có đức hạnh gì để kết duyên tình mẫu tử với đức Phật?

Trong Kinh diễn tả Bồ tát không nhập thai vào tháng không trăng, vì tháng có trăng hợp với người mẹ thọ trì thai giới thanh tịnh, và chi tiết quan trọng là trước khi Bồ tát nhập thai là Thánh mẫu Magia rất vui vẻ, miệng luôn mỉm cười và nói lên ý nguyện của mình cho vua Tịnh Phạn.

                   Lành thay xin đại vương thương xót

                   Thiếp nay trình bày nguyện vi diệu

                   Từ đây hằng khởi tâm nhân từ

                   Xin giữ tịnh giới Bát quan trai

                   Thương xót chúng sanh như thân mình

                   Ba nghiệp mười lành thường tu tập

                   Xa lìa tật đố tâm xiểm khúc

                   Xin đối với thiếp chớ sanh nhiễm

                   Nghe cấm giới này vua không vui

                   Sợ người nhiều đời chuốc khổ não

                   Chỉ xin cho thiếp được riêng ở

                   Cung điện hương hoa từ nghiêm sức

                   Các trời thể nữ thường vây quanh

                   Những ai xấu tệ xa lìa hết

                   Dâm, uế trang điểm đều không làm

                   Tất cả tù nhân đều tha thứ

                   Nơi nhà tù khiến cho trống không

                   Bảy ngày bảy đêm rộng bố thí

                   Cứu giúp kẻ nghèo khiến no đủ

                   Ắt khiến chánh hóa nhẹ sưu thuế

                   Tất cả cung đình không tranh tụng

                   Mỗi mỗi lòng từ hướng đến nhau

                   Như lên Đao Lợi vườn hoan hỷ

                   Thương xót thế gian giống như con

                   Pháp dạy như thế còn gì hơn

                   Vừa nghe lới nấy thêm hoan hỷ

                   Sở nguyện như thế Ta hứa cho.

Lời phát nguyện của Thánh mẫu Magia, đọc suy ngẫm từng câu từng chữ, ta sẽ cảm nhận sự tha thiết dõng mãnh của bà là xây dựng một cõi Tịnh độ an vui nơi cõi nhân gian và điểm nhấn là thực hành "Tịnh giới Bát quan trai".

Vua Tịnh Phạn vội vàng đứng dậy, tâm bặt dục tưởng, cung kính coi phu nhân như em, như một đại thiện tri thức.

Đức Phật diễn tả hình ảnh, song thân với sự tôn kính "Mộng thấy voi sáu ngà, từ hư không xuống, vào sườn bên hữu".

Thánh mẫu đã cảm nhận có thai, thông thường khi người mẹ mang thai đấy là tin vui, người ta thường bồi bổ thai nhi thông qua người mẹ... nuôi dưỡng bằng vật thực, còn ở đây Thánh mẫu Magia nuôi thai bào bằng các pháp lành.

"Đại vương vui lòng cho tôi, kể từ đêm nay thanh tịnh trai giới". Đã biết mình mang thai, Thánh mẫu Magia xin chồng cho mình thanh tịnh trai giới.

Đức Thế Tôn ca ngợi hành động của mẫu thân, chính bà đã có những ý niệm tốt, để nuôi dạy con trẻ ngay trong thai bào.

Vua Tịnh Phạn khi nghe Thánh mẫu Magia trình bày nguyện vọng của mình (tu tập trai giới, nuôi dưỡng bào thai), ngài vội vàng đứng dậy, tâm bắt dục tưởng cung kính coi phu nhân như em, như một đại thiện tri thức.

Đức Thế Tôn ca ngợi phụ thân là người biết lắng nghe, là người trợ duyên để cho mẫu thân Ngài. Khi Ngài còn nằm trong bụng mẹ và không ai khác Tịnh Phạn vương xem mẫu thân đức Phật là "Bậc đại thiện tri thức" đã dưỡng nuôi Ngài tánh thiện từ nơi thai bào.

Ngang đây ta đã phần nào cảm nhận thân mẫu của đức Phật thực hành các thiện pháp là tu tập Bát quan trai giới, mà đủ phước báo kham nhẫn làm mẹ đức Phật.

Đức Thế Tôn gởi gắm dạy dỗ hàng Phật tử điều gì? Thông qua việc làm của thân mẫu Ngài "Xin giữ tịnh giới Bát quan trai" - tám cánh cửa mở ra cho hàng cư sĩ tại gia tu tập học hạnh an lạc Bát quan trai giớilà một phép tu hành của người tại gia áp dụng trong một ngày một đêm (24 giờ).

"Bát quan trai giới" là sự giữ gìn cho thân tâm thanh tịnh trong 24 tiếng đồng hồ bằng cách ngăn chặn tám điều tội lỗi sau đây:

1. Không được sát sanh.

2. Không được trộm cướp.

3. Không được dâm dục.

4. không được nói dối.

5. Không được uống rượu.

6. Không được trang điểm, thoa dầu thơm, múa hát, xem hát.

7. Không được nằm ngồi giường cao rộng đẹp.

8. Không được ăn quá giờ ngọ.

Qua phần định nghĩa Bát quan trai, là người con Phật, dù tại gia hay xuất gia thực hành lời Phật dạy, giáo pháp có nhiều pháp môn tu , nhưng không ngoài ba môn chính là "Giới, Định, Tuệ". Trong đó giới đứng đầu tiên nên nói:

Nhân giới sanh Định. Nhân Định phát Huệ.

Đây là dữ kiện không thể thiếu trong quá trình tu tập. Giới Phật dạy có Giới dành cho hàng xuất gia và Giới dành cho hàng tại gia.

Ở đây Thánh mẫu Magia, việc đầu tiên khi có thai, là xin phát nguyện giữ tịnh giới Bát quan trai. Đây cũng là mấu chốt hội đủ nhân duyên trở thành một người mẹ tốt mà đức Phật ca ngợi, thông qua đó khuyên dạy hàng Phật tử "Tu tập Bát quan trai giới".

Xâu kết lại, chúng ta nếu có quan tâm một chút về xã hội "Đạo đức và lối sống" ngày càng đi xuống; nếu nhìn kỹ những điều sai phạm đó là những điều đức Phật răn dạy trong Bát quan giới và Bát quan trai giới được xem như một giải pháp hữu hiệu nhất xây dựng con người có lối sống lành mạnh, và chúng ta cũng cần minh chứng rằng "Bát quan trai giới" là dấu ấn được Chư Tôn Thiền Đức truyền trao cho hàng Phật tử vào ngày rằm và ba mươi theo âm lịch cũng là ngày chư tăng Bố Tát.  

Nếu người mẹ biết tu tập Bát quan trai giới, người cha luôn hưởng ứng làm theo, thì những đứa con có mặt trên cõi đời nầy là nhân tố tốt sẽ biết vâng lời cha mẹ, làm công việc có lợi cho mọi người.

Đó là thông điệp nhân quả, báo hiếu mà Thánh mẫu Magia gởi lại cho hàng hậu thế và đức Phật Thích Ca Mâu Ni là người con đại hiếu trên thế gian này, vì có người mẹ biết tu tập Bát quan trai giới.

Bình luận bài viết

  Tin sinh hoạt phật sự

  Video bài giảng

  Pháp âm

  • Mẹ ơi - Thơ: Thích Phước Hạnh - Nhạc: Hoàng Lan
  • Khúc ca Tịnh Độ - Lời: Thích Phước Hạnh - Nhạc: An Sơn
  • Nụ cười da cam - Nhạc: Trần Đức Tâm - Thơ: Nguyễn Ngọc Mai
  Pháp âm khác...

  Thống kê truy cập

  • Online: 13
  • Số lượt truy cập : 3234001