Thư viện kinh sách

CÁC VỊ CHÂN SƯ ĐẠI THỦ ẤN

CÁC VỊ CHÂN SƯ ĐẠI THỦ ẤN

(NGUYÊN TÁC: MASTERS OF MAHAMUDRA OF THE 84 BUDDHIST SIDDHAS)

KEITH DOWMAN

NGUYÊN THẠNH LÊ TRUNG HƯNG Việt dịch

NGUYỄN MINH TIẾN hiệu đính

 

CÁC VỊ CHÂN SƯ ĐẠI THỦ ẤN (1,1 MB)

Tin sinh hoạt phật sự

Video bài giảng

Pháp âm

  • The Chant of Metta (GS Nguyễn Điều)
  • Namotassa UNESCO (GS Nguyễn Điều)
  • Kinh Vô lượng thọ (phần 1) - Tỳ kheo Thích Trí Thoát
Pháp âm khác...

Thống kê truy cập

  • Online: 5
  • Số lượt truy cập : 2122973