Thư viện kinh sách

CHẾT AN LẠC - TÁI SINH HOAN HỶ

CHẾT AN LẠC - TÁI SINH HOAN HỶ

Tác giả: Đại sư TULKU THONDUP RINPOCHE

Biên soạn: HAROLD TALBOTT

Bản dịch Việt ngữ: HT. THÍCH NHƯ ĐIỂN & TT. THÍCH NGUYÊN TẠNG

CHẾT AN LẠC - TÁI SINH HOAN HỶ (4,8 MB)

Tin sinh hoạt phật sự

Video bài giảng

Pháp âm

  • Mẹ ơi - Thơ: Thích Phước Hạnh - Nhạc: Hoàng Lan
  • Khúc ca Tịnh Độ - Lời: Thích Phước Hạnh - Nhạc: An Sơn
  • Nụ cười da cam - Nhạc: Trần Đức Tâm - Thơ: Nguyễn Ngọc Mai
Pháp âm khác...

Thống kê truy cập

  • Online: 30
  • Số lượt truy cập : 3522397