Thư viện kinh sách

CHẾT AN LẠC - TÁI SINH HOAN HỶ

CHẾT AN LẠC - TÁI SINH HOAN HỶ

Tác giả: Đại sư TULKU THONDUP RINPOCHE

Biên soạn: HAROLD TALBOTT

Bản dịch Việt ngữ: HT. THÍCH NHƯ ĐIỂN & TT. THÍCH NGUYÊN TẠNG

CHẾT AN LẠC - TÁI SINH HOAN HỶ (4,8 MB)

Tin sinh hoạt phật sự

Video bài giảng

Pháp âm

  • The Chant of Metta (GS Nguyễn Điều)
  • Namotassa UNESCO (GS Nguyễn Điều)
  • Kinh Vô lượng thọ (phần 1) - Tỳ kheo Thích Trí Thoát
Pháp âm khác...

Thống kê truy cập

  • Online: 67
  • Số lượt truy cập : 2123036