Thư viện kinh sách

CHẾT - VÀO THÂN TRUNG ẤM VÀ TÁI SINH

CHẾT - VÀO THÂN TRUNG ẤM VÀ TÁI SINH

Đại sư LATI RINBOCHAY & JEFFREY HOPKINS

Lời tựa của Đức ĐẠT LAI LẠT MA

Dịch Việt ngữ: GIAO TRINH DIỆU HẠNH & CHÂN GIÁC BÙI XUÂN LÝ

CHẾT - VÀO THÂN TRUNG ẤM VÀ TÁI SINH (919,9 KB)

Tin sinh hoạt phật sự

Video bài giảng

Pháp âm

  • The Chant of Metta (GS Nguyễn Điều)
  • Namotassa UNESCO (GS Nguyễn Điều)
  • Kinh Vô lượng thọ (phần 1) - Tỳ kheo Thích Trí Thoát
Pháp âm khác...

Thống kê truy cập

  • Online: 30
  • Số lượt truy cập : 2122998