Tin tức

LỄ TỰ TỨ VÀ VU LAN ẤM CÚNG, TRANG TRỌNG

LỄ TỰ TỨ VÀ VU LAN ẤM CÚNG, TRANG TRỌNG

Tin ảnh: TRÍ VỊNH

Sáng 17-8-2016 (15-7 Bính Thân), Ban Trụ trì và Ban Phật học Chùa Phật học Xá Lợi đã tổ chức Lễ Tự Tứ và Vu Lan thật ấm cúng và trang trọng. Cư sĩ Minh Ngọc thay mặt Phật tử tham dự đã tác bạch cùng Chư tăng đức, kính mừng Chư tăng đức thêm một tuổi hạ, kính chúc Hòa thượng Viện chủ và Chư tăng đức thân tâm thường an lạc để dẫn dắt Phật tử trên đường tu học. Thượng tọa trụ trì Thích Đồng Bổn đã ban đạo từ, nói rõ ý nghĩa của ngày lễ Vu Lan và bổn phận làm con đối với cha mẹ. Kết thúc buổi lễ các Phật tử đã lần lượt cúng dường mừng Chư tăng đức thêm một tuổi hạ. Dưới đây là vài hình ảnh về buổi lễ:

Đông đảo Phật tử đến dự Lễ Tự Tứ và Vu Lan

Cư sĩ Minh Ngọc tác bạch cùng Chư tăng đức

Thượng tọa Trụ trì Thích Đồng Bổn ban đạo từ

Phật tử lắng nghe đạo từ của Thượng tọa trụ trì

Phật tử cúng dường Chư tăng, mừng Chư tăng thêm một tuổi hạ

 

Ý NGHĨA NGÀY TỰ TỨ CỦA ĐỆ TỬ PHẬT XUẤT GIA

Theo như trong các bộ Luật: Tứ Phần, Ngũ Phần, Ma ha Tăng Kỳ, Thập Tụng, Thiện Kiến Tỳ bà sa đều ghi, thì do các hàng đệ tử Phật trong ba tháng an cư bàn nhau đặt chế ra quy định “cấm khẩu” giữ im lặng tuyệt đối, không ai nói với ai. Do nhân duyên này, Phật nhóm họp Tỳ kheo tăng rồi quở trách các Tỳ kheo này: “Các thầy là người ngu si, như oan gia ở chung, tại sao lại nói là được an lạc trụ, tại sao gọi là Tỳ kheo lại thọ pháp câm, đáng lẽ ở trong pháp của ta phải lấy pháp dạy bảo nhắc nhở nhau”, quở trách rồi bảo các Tỳ kheo: “Từ nay không nên thọ pháp câm, nếu thọ pháp câm thì phạm Thâu lan giá, vì sao, vì không cùng nói chuyện là pháp của ngoại đạo. Từ nay cho hạ an cư xong, các Tỳ kheo nên nhóm lại 1 chỗ để nói 3 việc cầu người khác nói tự tứ, đó là thấy, nghe, nghi.

Thế rồi, Phật nói với các Tỳ kheo:

- Kể từ hôm nay vì các đệ tử ta chế định phép Tự tứ gồm các vấn đề: 1. Ba tháng an cư. 2. Nói ba việc: Thấy, nghe, nghi. 3. Kết thúc an cư. 4. An cư ở đâu Tự tứ ở đó. 5. Từ Thượng tọa bắt đầu Tự tứ làm gương trước, theo thứ tự trở xuống. 6. Hòa hợp chúng.

Từ đó, mới có ngày Tự tứ sau khi giải hạ ba tháng, để chính mỗi người tự nói ra những sai sót lỗi lầm của mình trong ba tháng tu học, và mong mọi người cũng tự do nói ra những lỗi lầm của mình đã phạm trong ba việc thấy, nghe và nghi. Với ý nghĩa quan trọng đó, nên nếu an cư sau ba tháng không thọ ngày Tự tứ coi như không được tính một tuổi hạ.

Theo như Luật của Phật giáo Bắc truyền, thì an cư bắt đầu từ 16 tháng 4 đến 15 tháng 7 gọi là tiền an cư, hoặc từ 16 tháng 5 đến 15 tháng 8 gọi là hậu an cư. Nếu trong chúng có một người tiền an cư thì đến ngày 15 tháng 7 tất cả chúng đồng loạt thọ Tự tứ với người này, nhưng khi Tự tứ xong phải ở lại tiếp một tháng đến 15 tháng 8 mới giải hạ. Còn nếu tất cả hậu an cư thì đều thọ Tự tứ vào ngày 15 tháng 8, kết thúc an cư.

Hiện nay, do tình hình tăng chúng các nơi về tập trung hạ, mỗi vị đều có trú xứ riêng, hoặc trụ trì, hoặc ở chúng, nhưng phải về bổn xứ trước 15 tháng 7 để lo công việc Phật sự tại chùa, địa phương nên các trường hạ linh động làm lễ Tự tứ trước vài ngày, có khi cả tuần. Tuy nhiên, việc cử hành lễ Tự tứ coi như bắt buộc không thể bỏ qua.

(Trích bài RẰM THÁNG 7 của Cư sĩ MINH NGỌC)      

 

Bình luận bài viết

  Tin sinh hoạt phật sự

  Video bài giảng

  Pháp âm

  • Mẹ ơi - Thơ: Thích Phước Hạnh - Nhạc: Hoàng Lan
  • Khúc ca Tịnh Độ - Lời: Thích Phước Hạnh - Nhạc: An Sơn
  • Nụ cười da cam - Nhạc: Trần Đức Tâm - Thơ: Nguyễn Ngọc Mai
  Pháp âm khác...

  Thống kê truy cập

  • Online: 19
  • Số lượt truy cập : 2628433