Tu

Ưu bà tắc giới Kinh - HT Thích Tịnh Nghiêm dịch

ƯU BÀ TẮC GIỚI KINH

(Tại Gia Bồ Tát Giới Kinh)

優婆塞戒經

TAM TẠNG PHÁP SƯ ĐÀM VÔ SẤM dịch Phạn- Hán

THÍCH TỊNH NGHIÊM dịch Hán-Việt

MỤC LỤC

Từ Phẩm một đến Phẩm mười bốn

Từ Phẩm mười lăm đến Phấm hai mươi tám

Giới thiệu Kinh Ưu Bà Tắc giới

Phẩm một: Tập hội

Phẩm hai: Phát tâm Bồ Đề

Phẩm ba: Tâm Đại Bi

Phẩm bốn: Giải thoát

Phẩm năm: Ba loại Bồ Đề

Phẩm sáu: Tu tập nghiệp ba mươi hai tướng

Phẩm bảy: Phát nguyện

Phẩm tám: Bồ tát giả danh, thực nghĩa

Phẩm chín: Tâm kiên cố của Bồ tát thực nghĩa

Phẩm mười: Lợi mình và lợi người

Phẩm mười một: Trang nghiêm mình và người

Phẩm mười hai: Trang nghiêm phước đức trí tuệ

Phẩm mười ba: Nuôi dưỡng đồ chúng

Phẩm mười bốn: Thọ giới

Phẩm mười lăm: Tịnh giới

Phẩm mười sáu: Trừ ác

Phẩm mười bảy: Cúng dường Tam bảo

Phẩm mười tám: Sáu Ba la mật

Phẩm mười chín: Bố thí Ba la mật

Phẩm hai mươi: Thanh tịnh Tam quy y

Phẩm hai mươi mốt: Bát quan trai giới

Phẩm hai mươi hai: Ngũ giới

Phẩm hai mươi ba: Thi la Ba la mật

Phẩm hai mươi bốn: Nghiệp

Phẩm hai mươi lăm: Nhẫn nhục Ba la mật

Phẩm hai mươi sáu: Tinh tiến Ba la mật

Phẩm hai mươi bảy: Thiền định Ba la mật

Phẩm hai mươi tám: Bát nhã Ba la mật

 

Bình luận bài viết

  Tin sinh hoạt phật sự

  Video bài giảng

  Pháp âm

  • Những áng mây trắng - Thơ: Hoang Phong - Diễn ngâm: Hồng Vân
  • Mẹ ơi - Thơ: Thích Phước Hạnh - Nhạc: Hoàng Lan
  • Khúc ca Tịnh Độ - Lời: Thích Phước Hạnh - Nhạc: An Sơn
  Pháp âm khác >>

  Thống kê truy cập

  • Online: 23
  • Số lượt truy cập : 6290218