Thông tin

ĐẤNG SINH THÀNH

 

GIÁC UYỂN kính cẩn

 

 

Chữ “Hiếu đễ” khởi nguồn trước nhất

Đạo làm con nguyện đáp thâm ân

Năm vóc phủ phục muôn phần

Kính lễ cha mẹ vạn lần thiết tha

 

Lạy cha mẹ nguồn ân cao cả

Dẫu muôn thân vạn thuở khôn đền

Con nay dâng tấm lòng thiền

Huân tu tịnh niệm mong đền thâm ân.

 

Lời Phật Tổ dạy răn khuyên nhủ

Đấng sinh thành tợ Đức Phạm Thiên

Một lòng hun đúc tinh chuyên

Chăm nom phụng dưỡng thung huyên của mình.

 

Tuy dâng đủ trọn đầy vật dụng

Cõng mẹ cha đi khắp đó đây

Cũng chưa báo được ân này

Thâm ân cha mẹ công dày xiết bao!

 

Muốn báo đáp công lao khổ nhọc

Cùng đáp đền bú mớm cưu mang

Giúp cho cha mẹ sống nhàn

Quy y Tam bảo năng làm thiện nhân.

 

Khuyến cha mẹ phát tâm rộng lớn

Cùng tinh cần niệm Phật Pháp Tăng

Niệm Giới, niệm thí thường hằng

Sống trong Chánh niệm ân cần tinh thông.

 

Tình cha nghĩa mẹ ân biển rộng

Mong đáp đền thỏa dạ tình thâm

Ngày rằm tháng bảy mỗi năm

Vâng lời Phật dạy cúng dường Đại Tăng.

 

Cùng sắm sửa tròn đầy vật phẩm

Đem cúng dường Tự Tứ Tăng kỳ

Chư Tăng hoan hỷ nhận lời

Nguyện đem hồi hướng mẹ cha đặng nhờ.

 

Cùng cha mẹ nhiều đời quá vãng

Với Tổ tiên Thất Tổ Cửu huyền

Nguyện cho túc trái oan khiên

Thảy đều thoát hoá về miền an vui.

 

Mùa Vu Lan - Mỹ Quốc

Bình luận bài viết

  Tin sinh hoạt phật sự

  Video bài giảng

  Pháp âm

  • Những áng mây trắng - Thơ: Hoang Phong - Diễn ngâm: Hồng Vân
  • Mẹ ơi - Thơ: Thích Phước Hạnh - Nhạc: Hoàng Lan
  • Khúc ca Tịnh Độ - Lời: Thích Phước Hạnh - Nhạc: An Sơn
  Pháp âm khác...

  Thống kê truy cập

  • Online: 25
  • Số lượt truy cập : 5535838