Thông tin

KỶ NIỆM PHẬT THÀNH ĐẠO

CHIÊU ĐỀ TĂNG

 


 

1.

Núi tuyết rừng xanh, trải nghiệm sáu năm

Dấn thân tầm đạo, khắp chốn sơn lâm

Mưa vùi, nóng bức, đông sương lạnh lẽo

Mong tìm chân lý, thấu tỏ nguồn tâm.

 

2.

Bao cảnh giới thiền, ngài đều tu tập

Vẫn chưa giác ngộ, thoát được luân hồi

Thực hành khổ hạnh, ép thân chứng đắc

Chẳng lìa ba cõi, chỉ được sanh thiên.

 

3.

Bên sông Ni Liên, Ngài bèn tắm gội

Xa lìa khổ hạnh, nhận bát sữa dê

Phục hồi trí lực, ngồi gốc Bồ đề

Quyết không chứng đạo, thệ chẳng đứng lên.

 

4.

Bốn chín ngày đêm, chìm trong thiền định

Bất động nội ma, ngoại chướng não phiền

Đối diện tâm mình, tự tìm giác ngộ

Thoát ly sanh tử, đoạn hẳn luân hồi.

 

5.

Đầu canh thứ nhất, thấy Túc Mạng Minh

Qua canh thứ hai, đạt Thiên Nhãn Minh

Đến giữa canh ba, chứng Lậu Tận Minh

Ngài đã thể nhập Kim Cang Đại Định.

 

6.

Sao Mai vừa mọc, hoát ngộ Vô sinh

Chấm dứt khổ đau, não phiền sống chết

Chứng đắc giác ngộ, chấn động nhơn thiên

Ba cõi từ đây, có người dẫn lối.

 

7.

Giác ngộ giải thoát, nơi cội Bồ đề

Ánh đạo bừng soi, phá tan si tối

Trời người hoan hỷ, thoát khỏi lầm mê

Chuyển mê khai ngộ, vạn thế đạo mầu.

Bình luận bài viết

  Tin sinh hoạt phật sự

  Video bài giảng

  Pháp âm

  • Mẹ ơi - Thơ: Thích Phước Hạnh - Nhạc: Hoàng Lan
  • Khúc ca Tịnh Độ - Lời: Thích Phước Hạnh - Nhạc: An Sơn
  • Nụ cười da cam - Nhạc: Trần Đức Tâm - Thơ: Nguyễn Ngọc Mai
  Pháp âm khác...

  Thống kê truy cập

  • Online: 47
  • Số lượt truy cập : 4239030