Thông tin

MÙA XUÂN TÂM LINH

  

TRẦN QUÊ HƯƠNG

 

 

 

1.

Trăm năm kiếp sống con người

Chữ tâm tối trọng cuộc đời phù du

Hằng ngày chăm chút công phu

Lánh xa bất thiện khỏi ưu khổ buồn

Nghiệp duyên quá khứ còn vương

Tích tụ thân khẩu ý thường... nếp quen

Tham sân si... nhớ đừng quên

Nó là xấu ác ở nơi bên mình

Khéo tu tỉnh giác hữu tình

Tinh tấn giới định tam minh soi lòng.

 

2.

Chúng sanh Phật tánh tương đồng

Khi mê khi ngộ một dòng pháp duyên

Mê thời tâm thức đảo điên

Ngộ thời an tịnh thoát phiền não xưa

Từ bao đời kiếp dây dưa

Chấp thủ trói buộc tự "lừa" tánh tâm

Lỗi người sáng tựa trăng rằm

Lỗi mình che giấu tối tăm đêm ngày

Tham sân si nghiệp trần ai

Thấm sâu tiềm thức lưu đày ngàn năm

Nay biết tu dưỡng âm thầm

Tự mình dừng bước thoát lầm si mê

Tìm nương chơn tánh bồ đề

Trưởng dưỡng công đức lần về tâm tông

Tự lòng soi sáng sắc không

Hương sen thanh thoát tươi hồng nhân thiên

Từ bi hỷ xả hạnh hiền

Chủng tử Phật tánh gieo duyên thế trần

Thường lạc ngã tịnh pháp thân

Chính là tâm Phật trong ngần thiên thu.

 

3.

Xưa nay tam giới mịt mù

Chúng sanh vạn loại... huân tu tạo thành

Thất tình lục dục hư danh

Vui buồn mừng giận hoành hành khổ đau

Sáu trần ảo ảnh ngọt ngào

Muốn ham, mê đắm... ra vào tử sinh

Khéo tu tự giác sửa mình

Thất tình buông bỏ, tam minh hành trì

Tín giới - tàm quý... quán suy

Đa văn, trí tuệ, xả ly... thanh lòng

Thất thánh tài... đẹp bên trong

Suối nguồn chánh pháp thơm dòng thiền môn

Tức tâm tức Phật Linh Sơn

Thành tất cả tướng... giác chơn quy hồi

Tam thân - Tứ trí... tịnh vui

Bảy báu bậc thánh tuyệt vời cõi tâm

Thiền môn hưng thịnh thậm thâm

Ma ha Bát nhã... hương trầm lan xa

Nam Mô Phật Tổ Thích Ca.

Bình luận bài viết

  Tin sinh hoạt phật sự

  Video bài giảng

  Pháp âm

  • Những áng mây trắng - Thơ: Hoang Phong - Diễn ngâm: Hồng Vân
  • Mẹ ơi - Thơ: Thích Phước Hạnh - Nhạc: Hoàng Lan
  • Khúc ca Tịnh Độ - Lời: Thích Phước Hạnh - Nhạc: An Sơn
  Pháp âm khác >>

  Thống kê truy cập

  • Online: 21
  • Số lượt truy cập : 6201946