Thông tin

NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM - TÀI LIỆU TRÍCH DẪN

 

SÁCH

- Danh Tăng Việt Nam, tập 1, 2, 3, Thích Đồng Bổn chủ biên, NXB Tôn Giáo, Hà Nội, 2016.

Những ngôi chùa nổi tiếng ở TP Hồ Chí Minh, Trương Ngọc Tường - Võ Văn Tường, NXB Trẻ, TP HCM, 2006.

- Việt Nam PG Sử Luận, Thích Mật Thể, Minh Đức xb, Sài Gòn, 1960.

- Biên niên sử Phật giáo Gia Định - Sài Gòn - TP Hồ Chí Minh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2001.

- Chư tôn Thiền đức & Cư sĩ hữu công Phật giáo Thuận Hóa, tập 1, 2, Thích Trung Hậu - Thích Hải Ấn, NXB Tổng hợp TP HCM, 2011

- Chư tôn Thiền đức & Cư sĩ hữu công Phật giáo Thuận Hóa, tập 3, Thích Trung Hậu - Thích Hải Ấn, NXB Tổng hợp TP HCM, 2016.

- Kể chuyện vua quan nhà Nguyễn, Phạm Khắc Hòe, NXB Thuận Hóa, 1989.

- Phật Giáo Việt Nam Sử Luận I, II, III, Nguyễn Lang, NXB Văn học, Hà Nội, 1992.

- Lịch sử Phật Giáo xứ Huế, Thích Hải Ấn - Hà Xuân Liêm, NXB TP HCM, 2005.

- Lịch sử Phật giáo Đàng Trong, Nguyễn Hiền Đức, NXB TP HCM, 1995.

- Hành trạng chư Thiền đức xứ Quảng, Thích Như Tịnh, NXB Tôn Giáo, 2008.

- Lịch sử Truyền thừa Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh, Thích Như Tịnh, NXB Phương Đông, 2009.

- Tản mạn Phú Xuân, Trần Đình Sơn - Hoàng Anh, NXB Trẻ, TP HCM, 2001.

- Chuyện cũ Vân Đường, Trần Đình Sơn, NXB Hồng Đức, TP HCM, 2017.

- Kỷ yếu Hội Phật Học Nam Việt, lưu hành nội bộ, Thư viện Phật học Xá Lợi lưu trữ.

-Việt Nam niên biểu nhân vật chí, tập III, Chính Đạo, NXB Văn Hóa, Houston, Texas, 1997.

 

TRANG NHÀ

- Giáo hội Phật giáo Việt Nam

www.giaohoiphatgiaovietnam.vn

- Phật tử Việt Nam

www.phattuvietnam.net

- Hoa Vô Ưu

www.hoavouu.com

- Thư viện Hoa Sen

www.thuvienhoasen.org

- Quảng Đức

www.quangduc.com

- Từ điển bách khoa

www.vi.wikipedia.org

- Chùa Phật học Xá Lợi

www.chuaxaloi.vn

- Thư viện điện tử Kinh điển

www.vnbet.vn

- Chùa Đông Hưng

www.buddhistedu.org

- Giáo hội PGVNTN

www.ghpgvntn.net

- Giác Hạnh Lê Bích Son

www.lebichson.org

- Đạo Phật Ngày Nay

www.daophatngaynay.com

- Báo Tiền Phong

www.tienphong.vn

- Phật Giáo Phú Yên

www.phatgiaophuyen.com

- Chùa A Di Đà

www.chuaadida.com

- Phật giáo A Lưới

www.phatgiaoaluoi.org

 

 

         

                              

                              

                   

                            

                   

                  

           

                                                 

                  

                  

                                      

                  

                            

                              

Bình luận bài viết

  Tin sinh hoạt phật sự

  Video bài giảng

  Pháp âm

  • Những áng mây trắng - Thơ: Hoang Phong - Diễn ngâm: Hồng Vân
  • Mẹ ơi - Thơ: Thích Phước Hạnh - Nhạc: Hoàng Lan
  • Khúc ca Tịnh Độ - Lời: Thích Phước Hạnh - Nhạc: An Sơn
  Pháp âm khác...

  Thống kê truy cập

  • Online: 18
  • Số lượt truy cập : 5529206