Thông tin

THẤT BỒ ĐỀ PHẦN*

 

Trang thơ
VÂN HÀ (TTHA)

 

 

 

Tai nghe lời giảng của thầy

Pháp môn Tịnh độ, lòng đầy an vui

Lục căn, thanh tịnh sáng ngời

Pháp lành cứu độ muôn loài chúng sanh

Sáu đường, cũng giống hữu tình

Siêng năng, tinh tấn, tự mình thắp lên

Đuốc kia, rực sáng trong đêm

Nhẹ nhàng, thơ thới, dịu êm tâm hồn

Niềm vui chợt đến dập dồn

Một lòng tưởng niệm Thế Tôn cao vời

Nhất tâm bất loạn cả đời

Lòng không chấp trước, bao lời gièm pha

Thong dong giữa cõi ta bà

Tâm không vướng bận, phiền hà thế gian.

 

 

NIỀM TIN

 

Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật

Con thành tâm tha thiết niệm danh ngài

Để nương nhờ ánh đạo ở ngày mai

Và xin nguyện phát tâm theo chánh pháp

Dù đời con có phong ba bão táp

Nguyện muôn đời giữ vẹn tấm lòng thành

Không ngại ngần vứt bỏ mộng ngày xanh

Lo xây đắp tương lai theo lý tưởng

Con không muốn riêng mình con sung sướng

Khi mọi nơi còn vô số chúng sanh

Khi ơn cao nghĩa cả đấng sinh thành

Con chưa trả cho trọn bề hiếu tử

Và nghiệp báo của muôn đời tích trữ

Chờ nhân duyên oan trái sẽ hiện về

Dìm đời con vào nẻo tối si mê

Trầm luân suốt... người ơi, con sợ hãi

Xin phát nguyện hôm nay và mãi mãi

Ánh đạo vàng sẽ cứu độ đời con

Dù gian lao, thân xác có mỏi mòn

Con nguyện sẽ không bao giờ lui bước.

 


(*) Thất Bồ đề phần: đầy đủ là tam thập thất bồ đề phần, là 37 phép trợ đạo, bao gồm: 4 niệm xứ, 4 chánh cần, 4 như y túc, 5 căn, 5 lực, 7 giác chi, 8 chánh đạo.

Bình luận bài viết

  Tin sinh hoạt phật sự

  Video bài giảng

  Pháp âm

  • Mẹ ơi - Thơ: Thích Phước Hạnh - Nhạc: Hoàng Lan
  • Khúc ca Tịnh Độ - Lời: Thích Phước Hạnh - Nhạc: An Sơn
  • Nụ cười da cam - Nhạc: Trần Đức Tâm - Thơ: Nguyễn Ngọc Mai
  Pháp âm khác...

  Thống kê truy cập

  • Online: 22
  • Số lượt truy cập : 4332625