Thông tin

THÔNG TIN

 

Tin ảnh: NGỌC SALA - NHUẬN KIÊN -TRÍ TÂM - TRÍ BÁ

 

KHÁNH TUẾ ĐẠI LÃO HT. THÍCH HIỂN TU TRÒN 103 TUỔI

Sáng ngày 12-10-2023 (28-8 năm Quý Mão), Ban Quản trị chùa Phật học Xá Lợi đã tổ chức Lễ Khánh tuế Đại lão HT. Thích Hiển Tu tròn 103 tuổi. Chư tăng nội tự cùng đông đảo Phật tử các đạo tràng của chùa Phật học Xá Lợi đã tham dự.

 


Đại lão HT. Thích Hiển Tu

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Đồng Bổn, trụ trì Chùa Phật học Xá Lợi thay mặt chư tôn đức Chùa Phật học Xá Lợi, và Phật tử các đạo tràng của chùa đã chúc mừng khánh tuế Đại lão HT. Thích Hiển Tu. Trong lời chúc mừng, Hòa thượng đã nói: “Toàn thể huynh đệ chúng con cùng nam nữ Phật tử thành tâm cung kính đảnh lễ mừng sư ông đại thọ 103 tuổi. Chúng con kính chúc sư ông tứ đại luôn được an hòa, trí tuệ viên mãn, phước duyên trụ thế lâu dài, mãi là bóng cây giới đức để hàng hậu học xuất gia, tại gia chúng con nương theo tập học, tập tu trên con đường giáo lý Phật đà làm lợi ích cho mọi người, mọi loài…”

Đại lão HT. Thích Hiển Tu đã ban đạo từ ngắn gọn. Ngài khuyến tấn chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử trên đường tu học phải giữ vững tín tâm nơi Phật pháp; mọi hành động luôn vì sự an lạc cho chúng sanh, sự phát triển của Giáo hội và trường tồn của đạo Phật.

Sau khi nghe đạo từ của Hòa thượng, Chư tôn đức và Phật tử đồng thanh “Y giáo phụng hành”.

Đại lão HT. Thích Hiển Tu là giáo phẩm trưởng lão của Giáo hội - Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN TP.HCM, Viện chủ chùa Phật học Xá Lợi.

Hòa thượng xuất gia năm 7 tuổi tại chùa Kiểng Phước, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Sau đó, ngài lên Sài Gòn tu học, hoạt động Phật sự và gắn bó với trú xứ chùa Xá Lợi hơn 60 năm qua.

 

HT Thích Đồng Bổn tác bạch khánh tuế Hòa thượng

 

Hòa thượng Thích Hiển Tu ban đạo từ

 

BUỔI THUYẾT PHÁP CỦA TT GIÁC NGUYÊN

Sáng ngày 7/10/2023, tại Giảng đường Chánh Trí, Chùa Phật học Xá Lợi, Sư Giác Nguyên (Toại Khanh) đã có một buổi thuyết pháp. Trong buổi này, Sư nhấn mạnh hai vấn đề: Thứ nhất, Chùa Phật học Xá Lợi tuy là Bắc truyền nhưng đã tiếp nhận rất nhiều chư Tôn đức Nam truyền đến thuyết pháp. Đây là cơ hội để các Phật tử tiếp xúc với nền tảng giáo lý của nhiều hệ phái. Thứ hai, chúng ta đang sống trong thời đại kỹ thuật số nên cần phải có kiến thức để phân biệt đúng sai.

 


Sư Giác Nguyên

 

Đông đảo Chư Tăng, Chư Ni và Phật tử đến nghe pháp

 

LỄ VÍA QUAN THẾ ÂM XUẤT GIA

Nhân kỷ niệm ngày vía Đức Quan Thế Âm xuất gia, lúc 6g30 sáng ngày 02/11/2023 (19/9 năm Quý Mão), đông đảo Phật tử các đạo tràng đã vân tập về chùa Phật học Xá Lợi để tham dự lễ vía. Chư Tăng và Phật tử đối trước tôn tượng Đức Quán Thế Âm thành kính lễ bái và trì tụng chú Đại Bi và niệm danh hiệu của Ngài trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh và thiêng liêng.

Do chùa có 2 tượng Quán Thế Âm nên Ban Quản trị tổ chức đi kinh hành qua 2 tượng. Hòa thượng Thích Đồng Bổn, trụ trì Chùa PH Xá Lợi, dẫn đầu đoàn kinh hành, vừa đi, chư Tăng và Phật tử cùng niệm chú Đại bi.

Bồ tát Quán Thế Âm, còn được gọi là Bồ tát Quán Tự Tại, chỉ xuất hiện và xuất hiện khá nhiều trong các kinh điển Bắc tông, như Hoa Nghiêm, Lăng Nghiêm, Pháp Hoa, Bát nhã Tâm kinh, Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương, Đại Từ Đà la ni, Chuẩn đề Đà la ni… và rất nhiều các ký, sớ, giải, luận về Bồ tát.

Bồ Tát Quán Thế Âm là hiện thân của Từ Bi, Ngài phát 12 đại nguyện thực hiện từ bi cứu khổ cứu nạn cho tất cả chúng sinh trong 6 nẻo luân hồi. Ngài được miêu tả trong nhiều nền văn hóa khác nhau, cả thân nam lẫn nữ giới, Quán Thế Âm là một trong những vị Bồ tát được tôn kính thờ phụng rộng rãi nhất.

Quan Âm ứng hóa vô phương, nghìn mắt nghìn tay, biến hóa khôn lường, dùng kinh Đại Bi trừ kiếp nạn, đoạn kiếp khổ. Ở bất cứ nơi đâu ngài cũng có thể nghe hiểu thấu nỗi chúng sinh, sẵn sàng dang tay nâng đỡ, che chở.

“Pháp Hoa kinh” có viết: “Chúng sinh khổ não, một lòng gọi tên Bồ tát, đến giải thoát ngay, lấy hiệu Quan Thế Âm”. Ngài là một trong Tây phương Tam Thánh, cùng với Đại Thế Chí Bồ tát là hiếp thị (hầu sát cạnh) của Giáo chủ Tây phương Cực lạc Thế giới A Di Đà Phật.

 

Hòa thượng Thích Đồng Bổn, Trụ trì chùa Phật học Xá Lợi
niệm hương và trì chú Đại Bi trước tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm

 

Chư Tăng và Phật tử kinh hành


Lễ vía Đức Quan Thế Âm trước tôn tượng của Ngài trước cổng chùa

 

KHAI ĐÀN DƯỢC SƯ THẤT KHU THÁNG 9 NĂM QUÝ MÃO

 

Sáng 10-11-2023 (27/9 năm Quý Mão), Chùa Phật học Xá Lợi đã tổ chức khai Đàn Dược Sư Thất Khu. Lễ khai đàn Dược Sư tại chùa Phật học Xá Lợi thực hiện theo nghi lễ truyền thống, chủ sám niệm hương bạch Phật, lễ sái tịnh và khai kinh Dược Sư mở đầu Pháp hội Dược Sư trong 3 ngày. Sám chủ khai đàn là Hòa thượng tọa Thích Đồng Bổn, Trụ trì chùa Phật học Xá Lợi.

Đức Phật Dược Sư là một đấng giác ngộ có lòng bi mẫn vô biên đối với hết thảy chúng sinh. Ngài hộ trì chúng sinh tránh khỏi những đớn đau về tâm hồn và thể xác, khỏi những hiểm nguy và chướng ngại, và giúp họ trừ diệt ba độc tố - tham trước, sân hận và si mê - cội nguồn của mọi bệnh tật và nguy hại. Ngài là đấng Y vương Toàn giác.

 

 

Hòa thượng Thích Đồng Bổn, Trụ trì chùa Phật học Xá Lợi thực hiện nghi thức sái tịnh

 

Chư Tăng và Phật tử tụng kinh Dược sư

 

Theo các Kinh điển Phật Giáo thì Đức Dược Sư Như Lai có 7 tôn tướng. Có thuyết cho là mỗi vị có mỗi đại nguyện và ứng thân riêng từng vị. Có thuyết cho là các Ngài từ nhất thể là Đức Dược Sư Như Lai mà phân thân ứng hiện (ứng thân), danh hiệu của các Ngài là:

1. Đức Thiện Danh Xưng Kiết Tường Như Lai, ở quốc độ tên là Quang Thắng, cách thế giới Ta-bà 4 hằng hà sa Phật độ;

2. Đức Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Như Lai, ở quốc độ tên là Diệu Bảo, cách thế giới Ta-bà 5 hằng hà sa Phật độ;

3. Đức Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Như Lai, ở quốc độ tên là Viên Mãn Hương Tích, cách thế giới Ta-bà 6 hằng hà sa Phật độ;

4. Đức Vô Ưu Tối Thắng Kiết Tường Như Lai, ở quốc độ tên là Vô Ưu, cách thế giới Ta-bà 7 hằng hà sa Phật độ;

5. Đức Pháp Hải Lôi Âm Như Lai, ở quốc độ tên là Pháp Tràng, cách thế giới Ta-bà 8 hằng hà sa Phật độ;

6. Đức Pháp Hải Thắng Huệ Du Hý Thần Thông Như Lai, ở quốc độ tên là Thiện Trụ Bảo Hải, cách thế giới Ta-bà 9 hằng hà sa Phật độ;

7. Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, ở quốc độ Tịnh Lưu Ly, cách thế giới Ta-bà 10 hằng hà sa Phật độ.

Dược Sư là thầy thuốc; Dược Sư cũng có thể hiểu là một phương thuốc.

Lưu Ly Quang là ánh sáng trong suốt như ngọc lưu ly, tượng trưng cho ba nghiệp thân khẩu ý hoàn toàn thanh tịnh.

Danh hiệu của bảy Đức Phật chính là bảy phương thuốc để trị liệu thân bệnh, tâm bệnh, nghiệp bệnh của chúng sanh bằng sự thanh tịnh. Nói theo tinh thần Phật học thì hồng danh đức hiệu của mỗi Đức Phật là một phương thuốc; là một pháp hành mà người học Phật phải ứng dụng trong sinh hoạt hàng ngày để chuyển hóa khổ đau đem lại an vui hạnh phúc.

Về công phu trì niệm hồng danh Đức Phật Dược Sư, mặc dù Ngài có nhiều danh hiệu nhưng trì niệm hồng danh thường là Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Phật hay Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.

Đàn Dược sư kéo dài đến ngày 12-11-2023 (29/9 năm Quý Mão).

Nhân ngày khai Đàn Dược Sư, chùa Phật học Xá Lợi cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Võ Thị Sáu, quận 3 đã trao 100 phần quà, gồm: 10kg gạo, 1 thùng mì gói và 100.000đ tiền mặt cho các hộ khó khăn của phường.

 

 

Các hộ khó khăn của phường nhận quà

 

LỄ HÚY KỴ LẦN THỨ 39 CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH HÀNH TRỤ

Sáng ngày 10-12-2023 (28 tháng 10 năm Quý Mão), Chùa Phật học Xá Lợi đã nghiêm trang tổ chức lễ húy kỵ lần thứ 39, tưởng niệm ngày cố Hòa thượng Thích Hành Trụ viên tịch. Chư Tăng nội tự và Phật tử đại diện các đạo tràng của Chùa Phật học Xá Lợi tề tựu đảnh lễ và tưởng niệm người thầy nguyên Chứng minh Đạo sư Hội Phật học Nam Việt tại chùa Xá Lợi - Sài Gòn cho đến cuối đời (1956 - 1984). Ngài cũng là bổn sư của Ngài Chánh Trí Mai Thọ Truyền, Hội trưởng Hội Phật học Nam Việt và Hòa thượng Thích Đồng Bổn, trụ trì chùa Phật học Xá Lợi.

Chủ sám lễ húy kỵ là Thượng tọa Thích Quảng Chơn, UV BTS GHPGVN TPHCM, Trưởng ban Nghi lễ Thành Hội Phật giáo TP Hô Chí Minh, Phó Trụ trì Tổ đình Ấn Quang.

Tại buổi lễ, chư Tôn đức Tăng đã dâng hương tưởng niệm và đảnh lễ giác linh cố Hòa thượng và cùng toàn thể đại chúng nhất tâm cầu nguyện cho giác linh Hòa thượng cao đăng Phật quốc.

 

Chư Tăng và Phật tử tưởng niệm HT Thích Hành Trụ

 

Dâng nước, cơm, trái cây đến giác linh HT Thích Hành Trụ

 

Cuối buổi lễ, Hòa thượng Thích Đồng Bổn đã ngỏ lời cảm ơn Thượng tọa Thích Quảng Chơn cùng Ban Kinh sư đã giúp thực hiện buổi lễ được hoàn mãn, cảm ơn Phật tử các đạo tràng đã đến dự buổi lễ húy kỵ.

 

 

Bình luận bài viết

  Tin sinh hoạt phật sự

  Video bài giảng

  Pháp âm

  • Những áng mây trắng - Thơ: Hoang Phong - Diễn ngâm: Hồng Vân
  • Mẹ ơi - Thơ: Thích Phước Hạnh - Nhạc: Hoàng Lan
  • Khúc ca Tịnh Độ - Lời: Thích Phước Hạnh - Nhạc: An Sơn
  Pháp âm khác >>

  Thống kê truy cập

  • Online: 29
  • Số lượt truy cập : 6118903