Thông tin

VU LAN BỒN

 

NGÔ NGUYÊN NGHIỄM
(Nam mô đại hiếu Mục Kiền Liên Bồ tát)

 


 

Thiền trượng vượt mười phương

Chưa soi sáng lục đạo

Đại hiếu Mục Kiền Liên

Lòng đau rung Tam Giới

 

Hồn phách giữa vô hư

Mẫu Từ như kén nhỏ

Nghiệp quả nặng đất trời

Bóng hình như hạt bụi!

 

Ngục Vô Gián nặng nề

Khép kín bờ sinh tử

Vách sắt, cổng tường đồng

Lửa trời, ngăn báo nghiệp...

 

Khẩu lộ như chiếc kim

Đói khát kiếp ngạ quỷ

Chợt tận lòng bi ai

Bát cơm dâng Từ Mẫu!

 

Cơm ngọc bỗng hóa lửa

Lục thông, vạn kiếp người

Như khói mây vô vọng

Đau xót lòng tử sinh.

 

Thiền trượng dựng bên vai

Chân trời, xin đảnh lễ

Bày tỏ với Như Lai

Căn cội, nghiệp và quả.

 

Từ Phụ, nâng nhẹ lời

Tội sâu vượt Tam Giới

Dù thần lực nhiệm mầu

Cũng không phương kiết giải...

 

Thượng Sư ban diệu pháp

Nhờ thần lực Thánh Tăng

Tháng Bảy, Rằm Tự Tứ

Cúng dường, buổi Kinh hành...

 

Chư Đại Đức chín cõi

Mười phương Phật Pháp Tăng

Nguyện Tam Đồ ra khỏi

Hóa sinh cõi viên dung.

 

Tử, đắp vai y phải

Nguyện Mẫu Từ hóa sinh

Kiếp khổ đau giải kiết

Mười phương Pháp Lan Bồn...

 

Trưa, ngày 31.5.2022

Bình luận bài viết

  Tin sinh hoạt phật sự

  Video bài giảng

  Pháp âm

  • Những áng mây trắng - Thơ: Hoang Phong - Diễn ngâm: Hồng Vân
  • Mẹ ơi - Thơ: Thích Phước Hạnh - Nhạc: Hoàng Lan
  • Khúc ca Tịnh Độ - Lời: Thích Phước Hạnh - Nhạc: An Sơn
  Pháp âm khác...

  Thống kê truy cập

  • Online: 24
  • Số lượt truy cập : 5535977