Thông tin

XUÂN TỪ BI

Nhớ người xưa qua một áng văn chương:

XUÂN TỪ BI

Á NAM TRẦN TUẤN KHẢI


Mưỡu:

Ngày Xuân dâng nén tâm hương.

Chắp tay khấn nguyện mười phương Phật Trời.

Cầu cho Xuân khắp mọi nơi.

Cầu cho giác ngộ muôn loài sinh linh.

Hát nói:

Nhân thế hữu sinh hoàn hữu tử.

Phật tâm năng ái cánh năng liên.

Gương Từ Bi vạn cổ lưu truyền.

Lòng quảng đại vô biên ai cũng rõ.

Ví cùng biết cõi sinh là cõi khổ.

Thì công đâu gây sóng gió trên đời?

Ta là người, ai cũng là người.

Khuôn sinh hóa thợ Trời nguyên sẵn đúc.

Trách thay kẻ bụng đầy tham dục

Cậy thông minh chen chúc lợi cùng danh

Giữa hư không gây xáo trộn tung hoành

Rồi kết cuộc thân mình thôi cũng nát.

Lời Phật dạy: Sen dẫu tàn mùi hương vẫn ngát

Mảnh tâm linh sao khoáng đạt mới là hay.

Cùng bốn phương nam bắc đông tây.

Cùng nhân loại vui vầy trong cõi thọ.

Nhắn ai đó: Tham sân ngã cố

Hãy mau mau giác ngộ nghĩa từ bi

Tẩy trần mượn nước dương chi…

1973

Bình luận bài viết

  Tin sinh hoạt phật sự

  Video bài giảng

  Pháp âm

  • Những áng mây trắng - Thơ: Hoang Phong - Diễn ngâm: Hồng Vân
  • Mẹ ơi - Thơ: Thích Phước Hạnh - Nhạc: Hoàng Lan
  • Khúc ca Tịnh Độ - Lời: Thích Phước Hạnh - Nhạc: An Sơn
  Pháp âm khác...

  Thống kê truy cập

  • Online: 29
  • Số lượt truy cập : 5535803