Thông tin

Ý NGHĨA TỪ QUANG

Ý NGHĨA TỪ QUANG

 

TỪ QUANG là ánh sáng của Lòng Từ rộng lớn của chư Phật. Trong một bài kệ xưng tụng công đức Phật A Di Đà, có câu:

“Từ Quang hà bi thi an lạc” (Cái ánh sáng Lòng Từ của Ngài ban bố sự yên vui cho xa gần khắp chốn”. Trí độ luận viết: “Đại từ, dữ chúng  sinh lạc” (Lòng Từ rộng ban sự vui vẻ cho tất cả chúng sinh).

Mà Từ là gì? Là lòng thương.

Lòng thương của chư Phật khác lòng thương của người đời. Người đời có khi vì thương mà làm khổ người mình thương.

Chư Phật thương người chỉ làm vui mà không làm khổ.

Chư Phật lại chẳng những thương người, mà thương tất cả muôn loài (chúng sinh), không phân biệt một loài nào. Cao cả thay, bao hàm thay! Vì vậy mới nói Lòng Từ rộng lớn.

Rộng lớn, nên xa gần khắp chốn, Lòng Từ ấy đều đi tới. Vì lẽ ấy nên sánh với ánh sáng. Ánh sáng đây là ánh sáng mặt trời, rọi khắp đó đây, ban sinh khí cho mọi loài một cách công bình vô tư.

Mặt trời thế gian cho sự sống vật chất. Mặt trời Phật cho an lạc tinh thần.

Thể theo Lòng Từ của chư Phật, tủ sách TỪ QUANG này sẽ cố gắng đem đến sự an lạc đến những tâm hồn bị tham, giận, mê si, lung lạc, giày vò. Một an lạc chơn thật, vì nó không nhờ giàu sang mà có, rồi tại nghèo hèn mà mất. Một an lạc hồn nhiên trong sạch vì không điểm một bụi trần, không bị một dục vọng hay một thế tình nào làm dơ bẩn. Đây là phần truyền bá giáo lý của tủ sách TỪ QUANG.

Nhưng còn sống trên thế gian, trong vòng tương đối của vật chất, đại đa số đâu có thể chỉ sống đời sống tinh thần mà thôi.

“Có gạo mới vực được đạo”.

Để cho đại đa số có thể nếm được cái an lạc tinh thần cần giúp họ có cái an lạc về vật chất.

Đây là phần cổ động cho hạnh bố thí của tủ sách TỪ QUANG.

Xét cho kỹ, bố thí đâu phải là một việc làm phúc thiện, mà là một bổn phận xã hội của mỗi người. Mà hễ nói bổn phận thì không được nói đến ơn nghĩa, báo đền. TỪ QUANG nguyện đem hết sức mình vạch rõ điều này để dẫn dắt ai còn lầm lạc chỗ làm “phước kể công” đến chỗ mà đạo Phật gọi là “bố thí vô tướng”.

Rất mong các bạn Phật tử xa gần hiểu rõ TỪ QUANG, hoan hỷ chỉ bảo những chỗ thô thiển và ủng hộ về mọi phương diện, thì thật là vạn hạnh.

Đa tạ! Đa tạ!

Tủ sách TỪ QUANG

Bình luận bài viết

  Tin sinh hoạt phật sự

  Video bài giảng

  Pháp âm

  • Những áng mây trắng - Thơ: Hoang Phong - Diễn ngâm: Hồng Vân
  • Mẹ ơi - Thơ: Thích Phước Hạnh - Nhạc: Hoàng Lan
  • Khúc ca Tịnh Độ - Lời: Thích Phước Hạnh - Nhạc: An Sơn
  Pháp âm khác...

  Thống kê truy cập

  • Online: 23
  • Số lượt truy cập : 5535930