Thư viện kinh sách

ĐẠI THỪA VÀ SỰ LIÊN HỆ VỚI TIỂU THỪA

ĐẠI THỪA VÀ SỰ LIÊN HỆ VỚI TIỂU THỪA 
NGUYÊN TÁC: NALINAKSHA DUTT 

HT. THÍCH MINH CHÂU DỊCH 
NHÀ XUẤT BẢN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 1999

Hòa thượng Thích Minh Châu

MỤC LỤC

 

LỜI DỊCH GIẢ

CHƯƠNG 1 KHÁI NIỆM LỊCH SỬ CỦA THỜI ĐẠI CHUYỂN TIẾP

TỪ TIỂU THỪA QUA ĐẠI THỪA

- PHẬT GIÁO TIỂU THỪA NGUYÊN THUỶ HAY THUẦN TÚY

- PHẬT GIÁO TIỂU THỪA HỖN HỢP

- NHỮNG BƯỚC ĐẦU CỦA ĐẠI THỪA

CHƯƠNG 2 NHẬN XÉT TỔNG QUÁT VỀ SỰ LIÊN HỆ GIỮA TIỂU THỪA VÀ ĐẠI THỪA

- NHỮNG ĐIỂM TƯƠNG ĐỒNG GIỮA HAI THỪA

CHƯƠNG 3 SO SÁNH GIỮA GIÁO LÝ TIỂU THỪA VÀ GIÁO LÝ ĐẠI THỪA

- GIÁO LÝ NIẾT BÀN (NIRVÀNA) PHẦN 1

- GIÁO LÝ NIẾT BÀN (NIRVÀNA) PHẦN 2

- GIÁO LÝ VỀ NHỮNG SỰ THẬT

CHƯƠNG 4 NHỮNG GIAI ĐOẠN TRÊN CON ĐƯỜNG TIẾN TRIỂN TÂM LINH

- HOAN HỶ ĐỊA

PHỤ LỤC: VẤN ĐỀ CÁC TẬP PRAJNÀPÀRAMITÀ (BÁT NHÃ BA-LA-MẬT)

Tin sinh hoạt phật sự

Video bài giảng

Pháp âm

  • Những áng mây trắng - Thơ: Hoang Phong - Diễn ngâm: Hồng Vân
  • Mẹ ơi - Thơ: Thích Phước Hạnh - Nhạc: Hoàng Lan
  • Khúc ca Tịnh Độ - Lời: Thích Phước Hạnh - Nhạc: An Sơn
Pháp âm khác >>

Thống kê truy cập

  • Online: 113
  • Số lượt truy cập : 6290161