Tin tức

BAN PHẬT HỌC VÀ ĐẠO TRÀNG BÁT QUAN TRAI

CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ TẠI CHÙA PH XÁ LỢI

 


 

Tin ảnh: TRÍ BÁ

 

Sáng 24-7-2022 (nhằm ngày 26-6 năm Nhâm Dần), Ban Phật học cùng Phật tử của đạo tràng Bát quan trai Chùa PH Xá Lợi đã cúng dường chư Tăng nhân mùa an cư kiết hạ. Mùa an cư năm nay, Chùa PH Xá Lợi đã tiếp đón 26 vị Tăng về tu tập.     

Cư sĩ Minh Ngọc thay mặt Ban Phật học và các Phật tử đã tác bạch với các chư Tăng, nói rõ tấm lòng của Phật tử muốn cúng dường tịnh tài, tịnh vật để chư Tăng có chút ít phương tiện tu tập trong mùa an cư.

Hòa thượng Thích Đồng Bổn, Trụ trì Chùa PH Xá Lợi, đã ban pháp từ, tán thán công đức của Ban Phật học, đạo tràng Bát quan trai và các đạo tràng khác đã về đâ chung tay xây dựng, tu học, bòn phước tại chùa Xá Lợi, đồng thời chấp nhận tấm lòng của các Phật tử đã cúng dường. Đặc biệt Hòa thượng đã ban pháp từ bằng một bài thơ như sau:

 

ĐÁP TỪ  VU LAN

 

Phật học Nam Việt có kế thừa

Tại gia cư sĩ bước vào chùa

Nghiên tầm giáo lý tụng kinh sám

Chia sẻ buồn vui, gác hơn thua.

 

Mỗi năm truyền thống khóa an cư

Góp công hùn phước báu hữu dư

Tứ sự cúng dường dâng Tăng chúng

Cầu nguyện gia đường phát tâm từ.

 

Mùa hạ đã vào kỳ viên mãn

Thu về nhớ phụ mẫu xa đời

Hiện tiền cha mẹ thầm báo đáp

Ngưỡng trông Tam bảo chứng tri lời.

 

Kính thưa quí Phật tử xa gần

Trong lễ cúng dường thể tinh thần

Đọc lời tác bạch quỳ kính ngưỡng

Chờ nghe tuyên pháp đáp lễ dâng.

 

Thay nhọc chư tôn đức Tăng già

Đôi lời đáp lễ kính thưa qua

Tâm thành còn quí hơn lễ phẩm

Chú nguyện dâng lên trước Phật đà.

 

Cầu cho thí chủ phúc thêm đầy

Cửu huyền thất tổ tiếng thơm lây

Hiện tiền phụ mẫu tâm đạo phát

Gia đình quyến thuộc mãi sum vầy.

 

Sự nghiệp hanh thông phát triển nhanh

Chí thành hộ pháp, vạn sự thành

Mở thông trí tuệ, siêng học Phật

Đạo tâm sâu rộng, sáng công danh.

 

Lễ phẩm hôm nay dâng cúng Phật

Chư tăng thụ hưởng để tròn duyên

Ruộng tâm rộng mở chờ gieo phúc

Xin nhận lòng thành, giáo huấn tuyên.

 

Mong ban Phật học kết thiện duyên

Thêm nhiều Phật tử hảo thành viên

Mở nhiều lớp học trao kiến trức

Hộ trì Tam bảo được an yên.

 

Chư thiên, hộ pháp các long thần

Bát bộ kim cương giữ cõi trần

Hoan hỷ độ trì chư thí chủ

Phúc đầy quả mãn tái sanh thân.

 

Hồi hướng khắp cho tứ hàm linh

Hắng sa vong giả được siêu sinh

Bốn ân ba cõi nhuần phúc báu

Pháp giới hữu tình thoát vô minh.

 

Nam mô duyên khởi Mục kiền liên

Cúng Tăng cầu mẹ dứt tội khiên

Thọ nhận tụng trì sanh phúc báu

Về đây chứng lễ phổ tâm hiền.

 

Nam mô tôn giả Tân Đầu Lô

Giáng phó chứng trai, nhận đề hồ

Nam mô Quan Thế Âm Bồ tát

Dũ lòng thương xót rót lúa ngô.

 

Nam mô bậc đại trí Văn Thù

Ban cho Phật tử thoát mê ngu

Nam mô bậc Phổ Hiền đại hạnh

Giúp cho bốn nguyện lớn mau thành

 

Nam mô đức Phật A Di Đà

Tiếp dẫn nhiều đời mẹ với cha

Nam mô đức Thich Ca văn Phật

Chỉ đường thoát khổ sớm vượt qua.

 

Nguyện đem công đức phát tâm này

Hướng về tất cả nghiệp sâu dày

Chúng Tăng, tín chủ và pháp giới

Đồng thành Phật quả ở nay mai.

 

Dưới đây là vài hình ảnh về buổi cúng dường.

 

Chư Tăng đang an cư tkiết hạ tại chùa PH Xá Lợi

Cư sĩ Minh Ngọc tác bạch với chư Tăng

Hòa thượng Thích Đồng Bổn ban pháp từ

Nghiêm trang lắng nghe pháp từ

Nghi thức thọ trai của chư Tăng

Ban Phật học và các Phật tử Đạo tràng Bát Quan Trai cúng dường Chư Tăng

Bình luận bài viết

  Tin sinh hoạt phật sự

  Video bài giảng

  Pháp âm

  • Mẹ ơi - Thơ: Thích Phước Hạnh - Nhạc: Hoàng Lan
  • Khúc ca Tịnh Độ - Lời: Thích Phước Hạnh - Nhạc: An Sơn
  • Nụ cười da cam - Nhạc: Trần Đức Tâm - Thơ: Nguyễn Ngọc Mai
  Pháp âm khác...

  Thống kê truy cập

  • Online: 13
  • Số lượt truy cập : 5186042