Tin tức

LỄ VU LAN VÀ CÚNG DƯỜNG CHƯ TĂNG

 

Tin ảnh:  MINH NGỌC – ANH PHÁP - TRÍ BÁ

 

 

Đại lão Hòa thượng Viện chủ Thích Hiển Tu chứng minh buổi lễ

 

Sáng ngày 30-8-2023 (Rằm tháng 7 Quý Mão), Chùa PH Xá Lợi đã trang nghiêm tổ chức Lễ Vu Lan. Mở đầu, là khóa lễ Kinh Vu Lan. Sau thời kinh Vu Lan, đông đảo Phật tử đã vân tập về Chánh điện để đảnh lễ Phật, chư Tăng và tiến hành buổi lễ.

Đại lão Hòa thượng Thích Hiển Tu Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN TP.HCM, Viện chủ Chùa Phật học Xá Lợi chứng minh buổi lễ.

Cư sĩ Minh Ngọc thay mặt Phật tử các đạo tràng đã tác bạch với các chư Tăng:

“Hôm nay là ngày rằm tháng 7 năm Quý Mão, Phật lịch 2567, là ngày lễ hội Vu lan, là ngày nhắc nhở bổn phận người làm con tri ân, báo hiếu đến cha mẹ, ông bà, tổ tiên.

Trung nguyên ngày hội vọng Vu lan

Bến giác chiều thu sóng đạo ngàn

Những ai là kẻ mang ơn nặng

Đều vận lòng thành đón Vu lan

Nhắc nhở rằng: Khi cha mẹ còn sống thì sớm hôm chăm lo miếng ăn giấc ngủ, lúc già yếu ốm đau thì cơm cháo thuốc thang, cho cha mẹ an vui sống khỏe; làm tròn bổn phận người con hiếu thảo, người công dân tốt, mang tiếng thơm về cho cha mẹ ông bà, đó chính là báo hiếu lúc cha mẹ còn tại thế. Nhưng cha mẹ đã qua đời, theo nghiệp phước nhân quả, nay đang luân hồi nẻo nào trong lục đạo, là người con Phật không thể nào không nghĩ đến! Cổ đức cũng có dạy: “Thiên kinh vạn quyển, Hiếu đạo vi tiên. Hiếu hạnh tức Phật hạnh” Cho nên, chúng con nhớ đến lời Phật dạy, noi gương đức Mục Kiền Liên, ngày rằm tháng 7  cũng là ngày Tự tứ của đoàn thể Tăng chúng đệ tử Phật sau ba tháng kiết hạ an cư, thúc liễm thân tâm, trau dồi Tam vô lậu học, cũng được gọi là ngày Phật hoan hỷ, bởi nhìn thấy tứ chúng đệ tử tinh tấn tu hành, tăng trưởng giới hạnh, được thêm tuổi đạo: “Ngày rằm tháng bảy mỗi năm /Vì lòng hiếu thảo ân thâm phải đền”  “Rằm tháng bảy là ngày Tự Tứ / Mười phương Tăng đều dự lễ này”

  Vì thế, hôm nay, chúng con hội đủ duyên lành noi gương hiếu hạnh đức Mục Kiền Liên, mà vân tập về đây, trước hết xin dâng lên lời khánh chúc hạ lạp chư Hòa thượng, Thượng tọa Đại đức Tăng, được thêm một tuổi Hạ, pháp thể khinh an, đạo tâm thường lạc, Phật sự viên thành, huệ đăng thường chiếu, mãi mãi là cây cao bóng cả, chỗ dựa tinh thần vững chắc cho hàng Phật tử chúng con. Sau nữa, chúng con có thành tâm sắm sửa chút tịnh tài tịnh vật, thiết lễ cúng dường mười phương Tam bảo chư hiện tiền Tăng, nương nhờ công đức uy lực nhất tâm chú nguyện của chúng Tăng mà cửu huyền thất tổ, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc quá vãng nhiều đời của chúng con được siêu sanh Tịnh cảnh, và cha mẹ, thân bằng quyến thuộc hiện tiền của chúng con và khắp tất cả chúng sanh đồng được an vui, miên trường phước thọ.

  Như trong kinh Vu lan Phật dạy: “Hiện tiền phụ mẫu của người/ Bà con quyến thuộc thảy đều nhờ ơn/ Tam đồ khổ chắc rằng ra khỏi/ Cảnh thanh nhàn hưởng thọ tự nhiên/ Như còn cha mẹ hiện tiền/ Nhờ đó cũng đặng bá niên thọ trường/ Như cha mẹ bảy đời quá vãng/ Sẽ hóa sanh về cõi Thiên cung/ Người thời tuấn tú hình dung/ Hào quang chiếu sáng khắp cùng châu thân”.

Nguyện đem công đức này hồi hướng đến chư thiên thần hộ pháp, thủ hộ Già lam đồng tâm ủng hộ, bảo vệ Tăng đoàn mãi mãi trong sáng, trường tồn, Phật pháp ngày càng hưng thịnh.

Nguyện đem công đức này hồi hướng đến cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của chúng con được thoát cảnh u đồ, siêu sanh Tịnh độ, và cha mẹ thân nhân hiện tiền của chúng con và tất cả chúng sanh đều được an vui phát khởi tâm Bồ đề kiên cố.

Nguyện đem công đức này hồi hướng đến thế giới chúng sanh chung sống hòa bình, bỏ tà quy chánh, lánh dữ làm lành, hướng đến con đường Chân-Thiện-Mỹ.

  Ngưỡng mong chư Tôn đức từ bi thọ nhận sự cúng dường này, để chúng con được ân triêm công đức”.

Hòa thượng Thích Đồng Bổn, trụ trì Chùa PH Xá Lợi, thay mặt Viện chủ Chùa PH Xá Lợi và chư Tăng đang an cư tại chùa đã ban đạo từ cho hàng Phật tử. Hòa thượng đã nói rõ ý nghĩa của ngày Vu Lan là báo hiếu, báo ân cho cha mẹ, đồng thời cũng là ngày tự tứ của chư Tăng mười phương sau ba tháng an cư kiết hạ nhằm thúc liễm thân tâm. Hòa thượng đã chấp nhận tấm lòng của các Phật tử cúng dường cho chư Tăng. Được biết, mùa an cư năm nay, Chùa PH Xá Lợi đã tiếp đón 30 vị Tăng về tu tập.

Chiều cùng ngày, Chùa PH Xá Lợi cũng đã tổ chức lễ quy y cho 110 Phật tử.

Dưới đây là vài hình ảnh về buổi lễ.

 


Đông đảo Phật tử tham dự lễ

  

Cư sĩ Minh Ngọc tác bạch cùng chư Tăng

  

Hòa thượng Trụ trì Thích Đồng Bổn ban đạo từ 

 

 

Cúng dường chư Tăng

 

Gia đình Phật tử Xá Lợi cài hoa hồng cho người đến lễ chùa

Bình luận bài viết

  Tin sinh hoạt phật sự

  Video bài giảng

  Pháp âm

  • Những áng mây trắng - Thơ: Hoang Phong - Diễn ngâm: Hồng Vân
  • Mẹ ơi - Thơ: Thích Phước Hạnh - Nhạc: Hoàng Lan
  • Khúc ca Tịnh Độ - Lời: Thích Phước Hạnh - Nhạc: An Sơn
  Pháp âm khác >>

  Thống kê truy cập

  • Online: 18
  • Số lượt truy cập : 6191047