Tin tức

MƯỜI TÁM

 

 

Mười tám La Hán chùa Tây phương

Mỗi ngài một hạnh thật phi thường

Sắc thái tự nhiên gần cuộc sống

Khen thay nghệ thuật rất chân phương.

 

Mười tám giới: căn, trần và thức

Sơn hà đại địa hiện đủ đầy

Trầm luân giác ngộ từ nơi ấy

Biết rồi qua được mới là hay.

 

Mười tám bộ phái được chia ra

Lịch sử kinh bộ Nikaya

Nam truyền Phật giáo là Nguyên thủy

Bắc truyền Phát triển đạo Thích Ca.

 

Mười tám pháp Bất cộng Phật đà

Thập lực, bốn Vô úy diễn ra

Ba niệm trụ, Đại bi vô ngại

Chỉ Phật mới có chẳng chung nhà.

 

Mười tám bất cộng hàng Bồ tát

Lục độ là tâm điểm độ sanh

Bốn pháp nhiếp hóa hàng cầu đạo

Tám pháp từ thân miệng ý thành.

 

Mười tám tuổi xuân đủ thành niên

Gái trai bổn phận gánh trao liền

Xây dựng công danh vào xã hội

Đắp bồi công đức chốn chùa thiêng.

 

Tràng hạt đeo tay, mười tám châu

Mười tám La hán thật ứng cầu

Chư tôn thiền đức tay lần niệm

Thập phương kính lễ nguyện hồi đầu.

 

Đê chiều 11/07/22

Bình luận bài viết

  Tin sinh hoạt phật sự

  Video bài giảng

  Pháp âm

  • Những áng mây trắng - Thơ: Hoang Phong - Diễn ngâm: Hồng Vân
  • Mẹ ơi - Thơ: Thích Phước Hạnh - Nhạc: Hoàng Lan
  • Khúc ca Tịnh Độ - Lời: Thích Phước Hạnh - Nhạc: An Sơn
  Pháp âm khác >>

  Thống kê truy cập

  • Online: 20
  • Số lượt truy cập : 5995160