Tin tức

SỐ TÁM

 


 

Tám tướng thành đạo Phật của ta

Xuất gia, khổ hạnh, diệt ấm ma

Chứng lậu tận minh, thành đạo quả

Trời vang thiên nhạc rải mưa hoa.

 

Trời rồng tám bộ chúng quỷ thần

Phò trì Phật pháp mãi trường tồn

Giúp người tu học qua tám nạn

Dẹp tà giúp thiện hộ thiền môn.

 

Tám con đường chánh để tu trì

Chánh kiến, chánh mạng, chánh tư duy

Ngữ, nghiệp, niệm, định và tinh tấn

Các chánh đưa ta dạo liên trì.

 

Bát công đức thủy ngộ đốn không

Hiển bày giáo nghĩa Duy thức tông

Bát "Qui Củ" thức, thường siêng tụng

Thoát ly tam giới, trí hanh thông.

 

Thiên nhạc bát âm hạ xuống đời

Chung cổ hòa vang điệu nhạc trời

Cung kính cúng dường lên chư Phật

Lắng tâm ý niệm nguyện giúp đời.

 

Bát giáo rộng tuyên ở cửa thiền

Giáo điển: Tạng, Thông, với Biệt, Viên

Căn cơ: Đốn, Tiệm, Mật, Bất định

Ngộ rồi tự chứng đắc hiện tiền.

 

Bát phong bất động vững như đồng

Người tu trước gió thấy như không

Thế gian "Bà Tám" ai cũng sợ

Hãy như Bát nhã hiểu và thông.

 

Thôi kệ 27/06/22

Bình luận bài viết

  Tin sinh hoạt phật sự

  Video bài giảng

  Pháp âm

  • Những áng mây trắng - Thơ: Hoang Phong - Diễn ngâm: Hồng Vân
  • Mẹ ơi - Thơ: Thích Phước Hạnh - Nhạc: Hoàng Lan
  • Khúc ca Tịnh Độ - Lời: Thích Phước Hạnh - Nhạc: An Sơn
  Pháp âm khác >>

  Thống kê truy cập

  • Online: 23
  • Số lượt truy cập : 6205424