Thông tin

VỀ THĂM XỨ ẤN - ĐẤT PHẬT NGÀN NĂM

 


 

VỀ lại nguồn xưa của thuở nào

THĂM miền thánh tích dạ nao nao

XỨ thiêng còn đậm hương ngày cũ

ẤN hiện đàm hoa mãi ngạt ngào

ĐẤT kiệt quán duyên thời giáng thế

PHẬT hằng bi nguyện bất từ lao

NGÀN tâm tế độ vân du khắp

NĂM tháng rạng soi sử diệu thao

 

TỪ  độ tâm con biết Phật đà

NAY về nương tựa pháp vương gia

CHÚNG sanh bệnh nghiệp đa phiền não

CON tự quán soi rõ niệm tà

TÂM tuệ dồi trau sanh phước trí

THÀNH tâm tụng học Diệu Liên hoa

PHÁT lòng đại hạnh thường tinh tấn

NGUYỆN ý toả thông lẽ đạo nhà

 

TUỆ học giới châu quyết chí hành

GIÁC mê rõ biết chỗ tâm sanh

RẠNG khơi trong đục muôn ngàn nỗi

SOI thấu giả chân mọi lẽ thành

CHÍ dốc một lòng không dời đổi

CẦU tìm đạo cả lý tinh anh

GIẢI trược giải phiền tiêu nghiệp cựu

THOÁT danh thoát lợi thấy vô sanh

 

CỨU giúp muôn loài hết khổ đau

KHỔ thân tâm trí kiếp anh hào

QUẦN sanh tứ tướng lìa tham vọng

MÊ tỉnh nhị nguyên tợ huyễn bào

NIỆM tánh niệm trần trần bất nhiễm

ÂN thâm chí đạo đạo tâm cao

TỪ bi mẫn độ muôn sanh chúng

PHỤ hoá nhân gian toả đạo mầu.

 

Thích Pháp Trí

Cảm tác nhân kỷ niệm về thăm đất Phật - năm 2023

Bình luận bài viết

  Tin sinh hoạt phật sự

  Video bài giảng

  Pháp âm

  • Những áng mây trắng - Thơ: Hoang Phong - Diễn ngâm: Hồng Vân
  • Mẹ ơi - Thơ: Thích Phước Hạnh - Nhạc: Hoàng Lan
  • Khúc ca Tịnh Độ - Lời: Thích Phước Hạnh - Nhạc: An Sơn
  Pháp âm khác >>

  Thống kê truy cập

  • Online: 40
  • Số lượt truy cập : 6263103