Thư viện kinh sách

100 Câu hỏi Phật pháp (Tập 2) – Tỳ kheo Thích Phước Thái

100 CÂU HỎI PHẬT PHÁP (TẬP 2)

Tỳ kheo THÍCH PHƯỚC THÁI

MỤC LỤC

TỪ CÂU 01 ĐẾN CÂU 10

01 Tượng Phật bị sứt mẻ có thờ được không?

02 Thọ bát quan trai có lạy bàn vong được không?

03 Tu ở nhà một mình có tiến bộ không?

04 Khuyên người khác quy y có lỗi không?

05 Tụng kinh niệm Phật mà tâm còn tán loạn có được lợi ích gì không?

06 Tâm ở đâu?

07 Ý nghĩa của hai chữ Lăng Nghiêm và nguyên nhân nào Phật nói Chú Lăng Nghiêm.

08 Ở nhà có tụng chú Lăng Nghiêm được không?

09 Phật tử đi chùa như thế nào mới đúng?

10 Thọ Bồ tát giới tại gia nuôi chó mèo có tội không?

TỪ CÂU 11 ĐẾN CÂU 20

11 Khi hộ niệm cho người sắp lâm chung phải tụng niệm như thế nào mới đúng?

12 Ý nghĩa của câu: Ý hòa đồng duyệt như thế nào?

13 Lạy sám hối có thực sự tiêu nghiệp không?

14 Làm sao trị được bệnh hôn trầm?

15 Như thế nào mới trị được bệnh vọng tưởng?

16 Làm sao phân biệt được Xá lợi Phật thật?

17 Tụng kinh như thế nào mới đúng cách thức?

18 Khi tụng niệm cảm động rơi lệ có lỗi không?

19 Khi nghe pháp tay vẫn lần chuỗi niệm Phật có lỗi không?

20 Niệm Phật chưa được nhứt tâm bất loạn, có được vãng sanh không?

TỪ CÂU 21 ĐẾN CÂU 30

21 Sau khi chết, rảy tro cốt xuống biển hoặc làm phân cho cây cỏ có lỗi gì không?

22 Làm sao xác định được một người sau khi chết đi về đâu?

23 Làm sao diệt trừ được tánh kiêu căng ngã mạn?

24 Trong lúc ngủ mê thần thức đi đâu?

25 Làm sao diệt trừ được ba thứ phiền não gốc: tham, sân, si?

26 Giữa sự và lý Tịnh độ có chống trái nhau không?

27 Trong lúc chấp tác hay làm việc Phật sự có tu không?

28 Sự khác biệt giữa các loại trí

29 Làm sao giữ tròn chữ hiếu giữa mẹ chồng và nàng dâu?

30 Cả đời niệm Phật, nhưng bệnh gần chết thì lại không thích niệm Phật?

TỪ CÂU 31 ĐẾN CÂU 40

31 Giáo pháp của Phật trải qua nhiều đời có bị sai lệch không?

32 Danh hiệu Phật A Di Đà có mặt cõi nầy vào lúc nào?

33 Khi niệm hương cúng Phật, nên niệm danh hiệu Phật nào trước.

34 Bằng cách nào có thể khuyên cha mẹ tin Tam bảo tu hành.

35 Làm sao hóa giải được lời thề nguyền.

36 Thường chiêm bao thấy người thân, không biết có siêu hay không?

37 Người vào chùa xuất gia có bất hiếu hay không?

38 Thắp ba nén hương có ý nghĩa gì?

39 Làm sao niệm Phật để được nhứt tâm bất loạn?

40 Trong lúc sắp lâm chung không giữ được chánh niệm có được vãng sanh không?

TỪ CÂU 41 ĐẾN CÂU 50

41 Vấn đề xả tang theo ý muốn.

42 Sự báo hiếu giữa Kinh Vu Lan và Kinh Địa Tạng khác nhau như thế nào?

43 Dùng hoa quả giả chưng cúng Phật có lỗi không?

44 Vì bảo vệ đàn chim đuổi con mèo có lỗi không?

45 Con cái chưa xong bề gia thất, mình bỏ đi xuất gia có lỗi không?

46. Đồ ăn dư cho chim ăn có mang tội hủy của hay không?

47. Nhà có nhiều chuột phải giải quyết như thế nào không còn chuột mà khỏi phải mang tội sát sanh?

48. Ý nghĩa chơn tâm và bản tánh như thế nào?

49. Minh tâm kiến tánh là nghĩa gì?

50. Tụng kinh cầu siêu khác ngôn ngữ, người chết có nhận hiểu hay không?

TỪ CÂU 51 ĐẾN CÂU 60

51. Trong chiêm bao thấy sát sanh không biết có tội không?

52. Sau khi chết cái gì bị thọ hình hành phạt đau khổ trong địa ngục vô gián?

53. Tam bành lục tặc là gì?

54. Suối vàng và chín suối ý nghĩa giống nhau hay khác nhau?

55. Tại sao người tu pháp môn niệm Phật không thờ riêng Đại Thế Chí mà thờ đức Quán Thế Âm?

56. Thực phẩm chay nhưng thực đơn nêu toàn đồ mặn.

57. Cách thờ Phật và Quy y Tam Bảo như thế nào mới đúng?

58. Tại sao ngày 23 tháng chạp lại đưa Táo Quân về trời?

59. Thờ linh ảnh ở trong chùa, nhưng cúng kỵ giỗ ở nhà có được không?

60. Làm sao cho bớt cơn nóng giận?

TỪ CÂU 61 ĐẾN CÂU 70

61. Tự mình cầu siêu cho mình như thế nào?

62. Làm sao cho đứa con tự nguyện đi chùa một cách vui vẻ?

63. Treo hình tượng Phật và Bồ tát trên bàn thờ tổ tiên có được không?

64. Cha mẹ còn sống con có nên thờ Cửu huyền Thất tổ hay không?

65. Làm sao cho đứa con hướng về Tam bảo và sự cầu nguyện hồi hướng có tác dụng lợi ích hay không?

66. Tụng kinh cầu siêu có ảnh hưởng đến người mất đã lâu không?

67. Khuyên thân nhân tu học, bị phản ứng phải làm sao?

68. Đã lỡ phạm tội sát hại sinh vật nhiều quá giờ phải làm sao?

69. Nuôi cá kiểng trong nhà có mang tội hay không?

70. Làm sao có thể ứng dụng lý Bát nhã vào đời sống hiện thực?

TỪ CÂU 71 ĐẾN CÂU 80

71. Khi đến chùa thọ bát tu học, thọ dụng của Đàn na tín thí có mang tội hay không?

72. Khi lâm chung tưởng nhớ Phật, nhưng không thấy Phật rước có được vãng sanh hay không?

73. Thờ người chết như cha mẹ hay ông bà nhiều nơi có được không?

74. Cúng dường trai tăng cho người đã mất như thế nào mới hợp lý?

75. Câu nói: “Đạo Phật đến đâu thì hòa bình đến đó” ý nghĩa như thế nào?

76. Thọ giới Bồ tát nhưng không đến chùa Bố tát kiểm giới có mang tội không?

77. Muốn thọ giới Bồ tát, có nên học giới trước rồi thọ sau được không?

78. Niết Bàn và Cực lạc ý nghĩa giống hay khác?

79. Mang chuỗi đeo tay vào toilet có mang tội không?

80. Ý nghĩa chánh báo và y báo?

TỪ CÂU 81 ĐẾN CÂU 90

81. Ý nghĩa cúng rước vía đức Phật Di Lặc đầu năm?

82. Vấn đề tịnh khẩu?

83. Nằm niệm Phật có lỗi không?

84. Ý nghĩa và chức năng tác dụng của một ngôi chùa?

85. Tại sao gọi là Kết kỳ niệm Phật mà không gọi là Phật thất?

86. Việc di chúc và ủy quyền trong lúc hấp hối và sau khi chết?

87. Có phải vì vô tình mà phạm tội sát sanh hay không?

88. Đã là người xuất gia tu hành tại sao còn có việc tranh giành y bát?

89. Một sự ngộ nhận về luật nhân quả?

90. Hoạnh tử là gì?

TỪ CÂU 91 ĐẾN CÂU 100

91. Vấn đề kết hôn khác tôn giáo?

92. Tập khí là gì?

93. Không quy y Tam bảo niệm Phật có được vãng sanh không?

94. Vấn đề oan gia trái chủ?

95. Giang san dễ đổi, tánh nết khó dời?

96. Ý nghĩa uốn lưỡi bảy lần trước khi nói?

97. Vấn đề bói toán xem số tử vi?

98. Một người thường đi chùa nhưng tánh tình vẫn không thay đổi?

99. Làm sao khuyên người giảm bớt nô lệ cho sắc thân?

100. Ý nghĩa câu: “Trên lưỡi sen hồng phóng hào quang” như thế nào?

Tin sinh hoạt phật sự

Video bài giảng

Pháp âm

  • Những áng mây trắng - Thơ: Hoang Phong - Diễn ngâm: Hồng Vân
  • Mẹ ơi - Thơ: Thích Phước Hạnh - Nhạc: Hoàng Lan
  • Khúc ca Tịnh Độ - Lời: Thích Phước Hạnh - Nhạc: An Sơn
Pháp âm khác >>

Thống kê truy cập

  • Online: 15
  • Số lượt truy cập : 6262767