Thư viện kinh sách

Phật học phổ thông Quyển 1 - HT Thích Thiện Hoa

PHẬT HỌC PHỔ THÔNG QUYỂN 1

Sa môn THÍCH THIỆN HOA

 

 

Khóa I: NHÂN THỪA PHẬT GIÁO

LỜI NÓI ĐẦU

Bài thứ 1: ÐẠO PHẬT

Bài thứ 2: LƯỢC SỬ ÐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI

Bài thứ 3: LƯỢC SỬ ÐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI (tiếp theo)

Bài thứ 4: QUY Y TAM BẢO

Bài thứ 5: NGŨ GIỚI

Bài thứ 6: SÁM HỐI

Bài thứ 7: THỜ PHẬT, LẠY PHẬT, CÚNG PHẬT

Bài thứ 8: TỤNG KINH, TRÌ CHÚ, NIỆM PHẬT

Bài thứ 9: ĂN CHAY

Bài thứ 10: BÁT QUAN TRAI GIỚI

Khóa II: THIÊN THỪA PHẬT GIÁO

Bài thứ 1: BỔN PHẬN CỦA PHẬT TỬ TẠI GIA

Bài thứ 2: VU LAN BỒN

Bài thứ 3: VÔ THƯỜNG

Bài thứ 4: THIỂU DỤC VÀ TRI TÚC

Bài thứ 5: NHÂN QUẢ

Bài thứ 6: LUÂN HỒI

Bài thứ 7: THẬP THIỆN NGHIỆP

Bài thứ 8: TỨ NHIẾP PHÁP

Bài thứ 9: LỤC HÒA

Bài thứ 10: TỊNH ÐỘ 

Bài thứ 11: LƯỢC SỬ ÐỨC PHẬT A DI ÐÀ VÀ 48 ÐẠI NGUYỆN

Khóa III: THANH VĂN THỪA PHẬT GIÁO

Bài thứ 1: KHÁI NIỆM TỔNG QUÁT VỀ TỨ DIỆU ÐẾ

Bài thứ 2: KHỔ ÐẾ

Bài thứ 3: TẬP ÐẾ

Bài thứ 4: DIỆT ÐẾ

Bài thứ 5: ÐẠO ÐẾ

Bài thứ 6: TỨ CHÁNH CẦN

Bài thứ 7: TỨ NHƯ Ý TÚC

Bài thứ 8: NGŨ CĂN NGŨ LỰC

Bài thứ 9: THẤT BỒ ÐỀ PHẦN

Bài thứ 10: BÁT CHÁNH ÐẠO

Khóa IV: DUYÊN GIÁC VÀ BỒ TÁT THỪA PHẬT GIÁO

LỜI CHỈ DẪN TỔNG QUÁT

Bài thứ 1: QUÁN SỔ TỨC

Bài thứ 2: QUÁN BẤT TỊNH

Bài thứ 3: QUÁN TỪ BI

Bài thứ 4: QUÁN NHÂN DUYÊN

Bài thứ 5: QUÁN GIỚI PHÂN BIỆT

Bài thứ 6: LỤC ÐỘ BỐ THÍ BA LA MẬT & TRÌ GIỚI BA LA MẬT

Bài thứ 7: LỤC ÐỘ tiếp theo - TINH TẤN BA LA MẬT & NHẪN NHỤC BA LA MẬT

Bài thứ 8: LỤC ÐỘ tiếp theo - THIỀN ĐỊNH BA LA MẬT & TRÍ HUỆ BA LA MẬT

Bài thứ 9: BỐN MÓN TÂM VÔ LƯỢNG

Bài thứ 10: NGŨ MINH

(Xem tiếp Quyển 2)

Tin sinh hoạt phật sự

Video bài giảng

Pháp âm

  • Những áng mây trắng - Thơ: Hoang Phong - Diễn ngâm: Hồng Vân
  • Mẹ ơi - Thơ: Thích Phước Hạnh - Nhạc: Hoàng Lan
  • Khúc ca Tịnh Độ - Lời: Thích Phước Hạnh - Nhạc: An Sơn
Pháp âm khác >>

Thống kê truy cập

  • Online: 16
  • Số lượt truy cập : 6362835