Tư liệu lịch sử Phật giáo Việt Nam

HỘI THẢO: 50 NĂM

PHONG TRÀO PHẬT GIÁO Ở MIỀN NAM (1963-2013)

 


 

Ngày 11-6-2013, nhân kỷ niệm 50 năm ngày Bồ-tát Thích Quảng Đức (11-6-1963 – 11-6-2013) thiêu thân vì đại nghĩa dân tộc, góp phần mang lại hòa bình, công bằng xã hội và bình đẳng tôn giáo tại miền Nam Việt Nam, Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM, đồng tổ chức Hội thảo khoa học: “50 năm phong trào Phật giáo ở miền Nam (1963-2013)” tại Khu du lịch Phương Nam, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu những bài tham luận trong Hội thảo.

 

MỤC LỤC

 

01. Phát biểu chào mừng Hội thảo | HT.TS. Thích Trí Quảng

02. Diễn văn khai mạc Hội thảo | PGS.TS. Võ Văn Sen

PHẦN I:  TỪ PHONG TRÀO CHẤN HƯNG PHẬT GIÁO ĐẦU THẾ KỶ XX
ĐẾN PHONG TRÀO PHẬT GIÁO Ở MIỀN NAM NĂM 1963

03. Từ phong trào chấn hưng Phật giáo đầu thế kỷ XX đến phong trào đấu tranh của Phật giáo năm 1963 | HT. Thích Đức Nghiệp

04. Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc trong phong trào chấn hưng Phật giáo | TT. Thích Huệ Thông

05. Tác động từ phong trào chấn hưng Phật giáo miền Trung đối với cuộc vận động Phật giáo miền Nam năm 1963 | TS. Nguyễn Tất Thắng & Dương Thanh Mừng

PHẦN II: BỐI CẢNH LỊCH SỬ, SỰ KIỆN, NHÂN VẬT, VĂN HỌC
TRONG PHONG TRÀO PHẬT GIÁO Ở MIỀN NAM NĂM 1963

06. Nguyên nhân dẫn đến phong trào Phật giáo năm 1963 ở miền Nam Việt Nam | PGS.TS. Nguyễn Hồng Dương

07. Phong trào đấu tranh của Phật giáo miền Nam Việt Nam 1963 - Nhìn từ hồ sơ lưu trữ Bộ Ngoại giao Mỹ | PGS.TS. Trương Văn Chung

08. Phật giáo 1963 và Bồ tát Quảng Đức, nhìn từ thế giới | TS. Bùi Kha

09. Ngọn lửa Thích Tiêu Diêu tỏa sáng giữa sân chùa Từ Đàm Huế ngày 16-8-1963 | NNC. Tâm Hằng Nguyễn Đắc Xuân

10. Phong trào Phật giáo năm 1963 - Một cách tiếp cận | PGS.TS. Hà Minh Hồng & TS. Phạm Thị Ngọc Thu

11. Ni trưởng Thích Nữ Diệu Không trong phong trào đấu tranh Phật giáo ở miền Nam năm 1963 | ThS. Dương Hoàng Lộc

12. Phong trào Phật giáo miền Nam năm 1963 có phải là nguyên nhân cái chết của Ngô Đình Diệm? | ThS. Dương Văn Triêm

13. Phong trào Phật giáo thị xã Quảng Trị năm 1963 | TS. Hoàng Chí Hiếu

14. Cà-sa vương khói | NNC. Nhất Nguyên

15. Phật giáo Khánh Hòa với pháp nạn 1963 | NNC. Trí Bửu

16. Cộng đồng quốc tế với phong trào Phật giáo miền Nam Việt Nam năm 1963 | NNC. Lê Chính Tâm & TS. Lê Thành Nam

17. Vai trò quần chúng nhân dân trong phong trào Phật giáo miền Nam năm 1963 | ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

18. Chính sách của Mỹ đối với chính quyền Ngô Đình Diệm trong cuộc khủng hoảng Phật giáo 1963 | ThS. Phan Văn Cả

19. Phong trào đấu tranh của Phật giáo ở miền Nam Việt Nam năm 1963 - Đợt sóng cuối cùng nhấn chìm chế độ độc tài Ngô Đình Diệm | NNC. Lê Thị Dung

20. Con đường thơ đi đến “Lửa từ bi” của Vũ Hoàng Chương | PGS.TS. Đoàn Lê Giang

21. Tinh thần vô ngã vị tha của Bồ-tát Quảng Đức qua Lời nguyện tâm quyết và Kệ thiêu thân cúng dường | PGS.TS. Nguyễn Công Lý

22. Bồ-tát Quảng Đức: Cuộc đời và hạnh nguyện nhìn qua các văn bản và khảo cứu | GS.TS. Nguyễn Tri Ân

23. Lịch sử Phật giáo Việt Nam trong ngày 11-6-1963 đã bị mạo hóa | NNC. Tâm Diệu

PHẦN III : Ý NGHĨA, VAI TRÒ VÀ BÀI HỌC LỊCH SỬ
TỪ PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỀN NAM NĂM 1963

24. Năm mươi năm nhìn lại phong trào Phật giáo miền Nam (1963 – 2013) | PGS.TS. Lê Cung

25. Nguyên nhân và ý nghĩa tự thiêu của Bồ-tát Thích Quảng Đức | TT.TS. Thích Nhật Từ

26. Mục tiêu công bằng xã hội nhìn từ cuộc vận động của Phật giáo miền Nam năm 1963 | ThS. Huỳnh Thị Cận

27. Nhìn lại phong trào đấu tranh của Phật giáo miền Nam năm 1963 - Những giá trị và ý nghĩa lịch sử | TS. Nguyễn Ngọc Quỳnh

28. Ảnh hưởng của phong trào Phật giáo đến cục diện chính trị miền Nam (1963) | Nguyễn Văn Bắc

29. Tinh thần dân tộc trong phong trào Phật giáo năm 1963 | HT.ThS. Thích Đạt Đạo

30. Bài học lịch sử từ ngọn lửa Quảng Đức | TT.TS. Thích Viên Trí

31. Sự kiện Phật đản năm 1963 - Bài học lịch sử | TS. Giác Chính Trần Đức Liêm

32. Pháp nạn 1963: Suy nghĩ về bất bạo động | GS.TS. Cao Huy Thuần

33. Từ phong trào tranh đấu của Phật giáo miền Nam năm 1963, nghĩ về tinh thần nhập thế của Phật giáo Việt Nam | PGS.TS. Trần Hồng Liên

34. Sức mạnh truyền thống trong phong trào Phật giáo năm 1963. | TS. Trần Thuận

35. Sáng ngời đức vô úy | HT.ThS. Thích Giác Toàn

36. Phong trào đấu tranh của Phật giáo miền Nam 1963 - Đỉnh cao của sự nhập thế | PGS.TS. Nguyễn Ngọc Dung

37. Tác động của phong trào đấu tranh Phật giáo ở miền Nam Việt Nam 1963 đến quan hệ Mỹ - Ngô Đình Diệm | TS. Trần Nam Tiến & Huỳnh Tâm Sáng

38. Bản chất văn hóa của cuộc đấu tranh Phật giáo trong pháp nạn 1963 | GS.TS. Cao Huy Thuần

PHẦN IV : ĐỒNG HÀNH CÙNG DÂN TỘC, ĐẠO PHÁP VÀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
CỦA PHẬT GIÁO TRONG SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

39. Cuộc đấu tranh của Phật giáo miền Nam chống Mỹ - Diệm và xu hướng nhập thế trong bối cảnh hiện nay | NGND.GS.TS. Ngô Văn Lệ

40. Phật giáo với một số vấn đề văn hóa - xã hội | NNC. Nguyễn Đắc Toàn

41. Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh với việc cung cấp dịch vụ xã hội cho cộng đồng (thực trạng và giải pháp) | TS. Trần Hoàng Hảo & ThS. Dương Hoàng Lộc

42. Vai trò của Phật giáo vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long trên lĩnh vực văn hóa - xã hội trong thời kỳ đổi mới hiện nay | ThS. Võ Thanh Hùng

43. Sự tiếp biến Phật giáo trong văn hóa người Việt miền Tây Nam Bộ | PGS.TS. Phan Thị Thu Hiền

44.  Xu hướng biến đổi của ảnh hưởng nhân sinh quan Phật giáo trong đời sống tinh thần của người Việt Nam hiện nay | ThS. Nguyễn Thị Thúy Hằng

45. Đặc trưng của Phật giáo Việt Nam trong thời đại hội nhập toàn cầu | TT.TS. Thích Phước Đạt

46. Mấy suy nghĩ về vai trò của Phật giáo đối với đất nước hiện nay | TS. Trần Thị Hoa

 

 50 NĂM PHONG TRÀO PHẬT GIÁO Ở MIỀN NAM (1963-2013) (File PDF - 4,7 MB)

Tin sinh hoạt phật sự

Video bài giảng

Pháp âm

  • Những áng mây trắng - Thơ: Hoang Phong - Diễn ngâm: Hồng Vân
  • Mẹ ơi - Thơ: Thích Phước Hạnh - Nhạc: Hoàng Lan
  • Khúc ca Tịnh Độ - Lời: Thích Phước Hạnh - Nhạc: An Sơn
Pháp âm khác >>

Thống kê truy cập

  • Online: 27
  • Số lượt truy cập : 6267256