kinh sách

TỪ QUANG Tập 2 – Tháng 9 năm 2012 (PL. 2556)

TỪ QUANG Tập 2 – Tháng 9 năm 2012 (PL. 2556)

 

TRONG TẬP NÀY:

Thành kính tưởng niệm bậc cao tăng: Hoà thượng Thích Minh Châu với Chùa Phật học Xá Lợi – Tỳ kheo Thích Đồng Bổn

Giáo lý cơ bản của đạo Phật (tiếp theo) – ĐĐ. Dr. Walpola Ruhala, Dịch giả: Chánh Trí

Phật pháp và việc đời – Pháp sư Diễn Bồi (Lương Thiện dịch)

Chữ hiếu ngày nay – Thích Tuệ Minh

Người xưa làm báo – Nguyên Cẩn

Ý nghĩa của trí tuệ trong Phật giáo – Hoang Phong

Thơ: Chữ Hiếu – Lan Hinh – Trần Thị Lan

Niệm Phật (tiếp theo) – Trí Thông

“Luân hồi sanh tử” – Đỗ Hồng Ngọc

Tổng quan Phật giáo Nghệ An từ thế kỷ I –XX – Trần Đình Sơn

“Dĩ vô sở đắc cố” – Minh Giác

Văn hóa giải thoát – TS. Hoàng Văn Lễ

Tản mạn chuyện thờ cúng – Vu Gia

Năm Pháp môn phương tiện niệm Phật – Thiên Thai Trí Giả Đại Sư soạn (Dịch: Minh Ngọc)

Phật giáo Tiểu thừa trong cộng đồng người Khmer Nam bộ – Lê Sơn Phương Ngọc

Thơ: Hoa tình thương – Chính Trung

Tìm hiểu về Thiền (tiếp theo) – Trần Phi Hùng

Thiền sư Viên Thành với bài thơ khắc trên quả quýt – Hoàng Ngọc Vĩnh

Chùa Trường Tín và sư Thanh Quán trong lòng Phật giáo Hà Nội – Nguyễn Đại Đồng

Lễ Shinpyu hay truyền thống xuất gia gieo duyên – Thích Nữ Liên Hiếu

Thơ: Cùng – Nguyễn Diệu

Tâm thức Phật pháp của người dân xứ Nghệ – TS. Nguyễn Hữu Nguyên

Cảm nghĩ về một buổi thọ bát ở Tổ đình Vạn Đức – Hoằng Tôn

Thơ: Nương ánh Từ Quang – Đặng Hùng Anh (Đăng Anh)

Nhạc: Cửa Phật từ bi – Thơ: Mặc Giang; Nhạc: Quỳnh Hoa

Thông tin – Diệu Châu

TỪ QUANG Tập 2 – Tháng 9 năm 2012 (PL. 2556) File PDF

Tin sinh hoạt phật sự

Video bài giảng

Pháp âm

  • Những áng mây trắng - Thơ: Hoang Phong - Diễn ngâm: Hồng Vân
  • Mẹ ơi - Thơ: Thích Phước Hạnh - Nhạc: Hoàng Lan
  • Khúc ca Tịnh Độ - Lời: Thích Phước Hạnh - Nhạc: An Sơn
Pháp âm khác >>

Thống kê truy cập

  • Online: 94
  • Số lượt truy cập : 5987937