Thư viện kinh sách

Phật học phổ thông Quyển 2 - HT Thích Thiện Hoa

PHẬT HỌC PHỔ THÔNG QUYỂN 2

Sa môn THÍCH THIỆN HOA

 

 

Khóa V: LỊCH SỬ TRUYỀN BÁ PHẬT GIÁO

Bài thứ 1: LỊCH SỬ PHẬT GIÁO ẤN ÐỘ

Bài thứ 2: LỊCH SỬ PHẬT GIÁO TRUNG HOA

Bài thứ 3: LỊCH SỬ PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Bài thứ 4: LỊCH SỬ PHẬT GIÁO VIỆT NAM (Tiếp theo)

Bài thứ 5: PHONG TRÀO CHẤN HƯNG PHẬT GIÁO

Bài thứ 6: MƯỜI TÔN PHÁI PHẬT GIÁO Ở TRUNG HOA

LUẬT TÔN

TỊNH ĐỘ TÔN

THIỀN TÔN

Bài thứ 7: MƯỜI TÔN PHÁI PHẬT GIÁO Ở TRUNG HOA (Tiếp theo)

DUY THỨC TÔN hay là PHÁP TƯỚNG TÔN

MẬT TÔN

PHÁP HOA TÔN hay là THIÊN THAI TÔN

 Bài thứ 8: MƯỜI TÔN PHÁI PHẬT GIÁO Ở TRUNG HOA (Tiếp theo)

HOA NGHIÊM TÔN hay là HIỀN THỦ TÔN

TAM LUẬN TÔN hay là TÁNH KHÔNG TÔN

CÂU XÁ TÔN hay là HỮU TÔN

THÀNH THẬT TÔN

Bài thứ 9: VŨ TRỤ QUAN PHẬT GIÁO

Bài thứ 10: NHÂN SINH QUAN PHẬT GIÁO

Khóa VI: TRIẾT LÝ ĐẠO PHẬT HAY LÀ ÐẠI CƯƠNG KINH LĂNG NGHIÊM

Bài thứ 1: PHẦN DUYÊN KHỞI

Bài thứ 2: BẢY ĐOẠN PHẬT HỎI VỀ TÂM

Bài thứ 3: A-NAN CẦU PHẬT DẠY PHƯƠNG PHÁP TU HÀNH LẦN THỨ HAI

Bài thứ 4: A-NAN CẦU PHẬT CHỈ CÁI “ĐIÊN ĐẢO”

Bài thứ 5: A-NAN NGHI NẾU "CÁI THẤY" LÀ MÌNH THÌ TÂM NÀY LÀ AI?

Bài thứ 6: A NAN KHÔNG HIỂU HỎI PHẬT

Bài thứ 7: HƯ KHÔNG TỪ CHƠN TÂM BIẾN HIỆN

Khóa VII: TRIẾT LÝ ĐẠO PHẬT HAY LÀ ÐẠI CƯƠNG KINH LĂNG NGHIÊM (Tiếp theo)

Bài thứ 8: ÔNG PHÚ LÂU NA HỎI PHẬT HAI CÂU QUAN TRỌNG

Bài thứ 9: PHẬT DẠY CHƠN TÂM PHI TẤT CẢ TƯỚNG

Bài thứ 10: PHẬT DẠY PHƯƠNG PHÁP TU

Bài thứ 11: NGÀI A-NAN HỎI PHẬT: TRÓI CỘT Ở CHỖ NÀO VÀ LÀM SAO MỞ ĐƯỢC

Bài thứ 12: NGÀI A-NAN HỎI PHẬT PHÁP TU VIÊN THÔNG

Bài thứ 13: PHẬT BẢO NGÀI VĂN THÙ LỰA PHÁP TU VIÊN THÔNG

Bài thứ 14: PHẬT DẠY TRÌ CHÚ LĂNG NGHIÊM

Bài thứ 15: MƯỜI MÓN MA VỀ THỌ ẤM VÀ MƯỜI MÓN MA VỀ TƯỞNG ẤM

Bài thứ 16: MƯỜI MÓN MA VỀ HÀNH ẤM VÀ MƯỜI MÓN MA VỀ THỨC ẤM

Khóa VIII: KINH VIÊN GIÁC

Bài thứ 1: CHƯƠNG VĂN THÙ

Bài thứ 2: CHƯƠNG PHỔ HIỀN

Bài thứ 3: CHƯƠNG PHỔ NHÃN

Bài thứ 4: CHƯƠNG KIM CANG TẠNG

Bài thứ 5: CHƯƠNG DI LẶC BỒ TÁT

Bài thứ 6: CHƯƠNG THANH HUỆ

Bài thứ 7: CHƯƠNG OAI ĐỨC TỰ TẠI

Bài thứ 8: CHƯƠNG BIỆN ÂM

Bài thứ 9: CHƯƠNG TỊNH CHƯ NGHIỆP CHƯỚNG

Bài thứ 10: CHƯƠNG PHỔ GIÁC

Bài thứ 11: CHƯƠNG VIÊN GIÁC

Bài thứ 12: CHƯƠNG HIỀN THIỆN THỦ

(Xem tiếp Quyển 3)

Tin sinh hoạt phật sự

Video bài giảng

Pháp âm

  • Những áng mây trắng - Thơ: Hoang Phong - Diễn ngâm: Hồng Vân
  • Mẹ ơi - Thơ: Thích Phước Hạnh - Nhạc: Hoàng Lan
  • Khúc ca Tịnh Độ - Lời: Thích Phước Hạnh - Nhạc: An Sơn
Pháp âm khác >>

Thống kê truy cập

  • Online: 18
  • Số lượt truy cập : 6267046