TỦ SÁCH TỪ QUANG

KÍNH MỜI QUÝ VỊ XEM PHẬT HỌC TỪ QUANG TẬP 36

KÍNH MỜI QUÝ VỊ XEM PHẬT HỌC TỪ QUANG TẬP 36

Trong tập này: Kính mừng Phật đản (thơ) | Tuệ Nha - Như vang như bóng, Hiện tiền đại dụng (thơ) | Trần Quê Hương - Cửa đã mở | Thích Thiện Đạo - Tôi học Phật: 4 lời nguyện rộng lớn | Đỗ Hồng Ngọc - Đức Phật: Hiện thể bình thường và phi thường | Nguyên Cẩn - Yết đế, Yết đế, Ba la Yết đế... | Vu Gia - Hình tượng Phật đản sinh trong kinh sách nhà Phật và trong văn hóa dân gian người Việt Bắc Bộ | Bùi Thế Cương - Tông phong Vĩnh Nghiêm | Trần Đình Sơn...
KÍNH MỜI QUÝ VỊ XEM PHẬT HỌC TỪ QUANG TẬP 35

KÍNH MỜI QUÝ VỊ XEM PHẬT HỌC TỪ QUANG TẬP 35

Trong tập này: Lời ngỏ Từ Quang số Xuân Tân Sửu | Ban Biên tập - Ước mong/ Ai chịu ơn ai? | Từ Quang - Sống đời vui đạo | Trần Quê Hương - Thêm một tuổi mới | Đỗ Hồng Ngọc - Lang thang miền ký ức ngày giáp Tết | Dương Kinh Thành - Xuân như thị (thơ) | Tuệ Nha - Mùa Xuân viếng chùa, nhớ thầy Quảng Đức và chư vị xả thân vì đạo pháp | Nhuận Nghi...
KÍNH MỜI QUÝ VỊ XEM PHẬT HỌC TỪ QUANG TẬP 34

KÍNH MỜI QUÝ VỊ XEM PHẬT HỌC TỪ QUANG TẬP 34

Trong tập này: Ngọn lửa | Đỗ Hồng Ngọc - Thiên thọ dâng Thầy | Thích Đồng Bổn - Đức Phật trong tư tưởng dân gian Việt Nam | Chử Thị Kim Phương - Phong trào chấn hưng Phật giáo ở Quảng Bình (1930-1945) | Nguyễn Đại Đồng - Gương tuệ chiếu soi (chuyển thơ) | Trần Quê Hương Kỷ niệm Phật thành đạo (thơ) | Chiêu Đề Tăng Chánh pháp là hạnh phúc tối thượng | Thích Thiện Đạo - Một thoáng nghĩ về niềm tin tôn giáo với dịch bệnh | Vu Gia - Ý nghĩa rằm tháng Chín Abhidhamma Day | Tuệ Ân - Tâm thư mùa đại dịch | Nguyên Cẩn - ...
KÍNH MỜI QUÝ VỊ XEM PHẬT HỌC TỪ QUANG TẬP 33

KÍNH MỜI QUÝ VỊ XEM PHẬT HỌC TỪ QUANG TẬP 33

Trong tập này: Quan niệm về sự báo hiếu | Thanh Diệp - Tấm lòng đại dương | Thích Thiện Đạo - Kính thơ thánh hiền (chuyển thơ) | Trần Quê Hương - Nhân danh chữ hiếu | Nguyên Cẩn - Thương nhớ đòn roi… | Đỗ Hồng Ngọc - Vu lan Bồn (thơ) | Đức Kiên - Nghĩ về đại hùng đại lực đại từ bi | Vu Gia - Tình mẹ đẹp thiên thu | Viên Thắng - Khi đức Phật nói về chữ hiếu | Dương Kinh Thành...
KÍNH MỜI QUÝ VỊ XEM PHẬT HỌC TỪ QUANG TẬP 32

KÍNH MỜI QUÝ VỊ XEM PHẬT HỌC TỪ QUANG TẬP 32

Trong tập này: Kỷ niệm ngày lễ Khánh Đản Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni | Thích Quảng Liên - Chơn tinh thần Phật giáo | Thích Quảng Minh - Hữu cú vô cú (Ngàn năm không lời) (thơ) | Trần Quê Hương - Hương vô ưu | Thích Thiện Đạo - Tôi học Phật | Đỗ Hồng Ngọc - Pháp hồi hướng cần làm | Tuệ Ân - Truy táng Thiền sư Quảng Độ (thơ) | Trụ Vũ - Nghĩ thêm về mê tín | Vu Gia ...
KÍNH MỜI QUÝ VỊ XEM TỪ QUANG TẬP 31 – THÁNG 1 NĂM 2020

KÍNH MỜI QUÝ VỊ XEM TỪ QUANG TẬP 31 – THÁNG 1 NĂM 2020

Trong tập này: Lời chào đầu xuân | Ban biên tập - Ánh sáng nhiệm mầu | Thích Thiện Đạo - Mùa xuân tâm linh (thơ) | Trần Quê Hương - Xá Lợi Phất và Duy Ma Cật | Đỗ Hồng Ngọc - Sắc tức là không, không tức là sắc | Vu Gia - Tâm xuân (thơ) | Michelle Nga - Từ cành mai bất diệt, nghĩ về sức sống Phật giáo hôm nay | Nguyên Cẩn - Thi đàn Mai Lâm | Trần Đình Sơn -...
KÍNH MỜI QUÝ VỊ XEM TỪ QUANG TẬP 30 – THÁNG 10 NĂM 2019 (PL. 2563)

KÍNH MỜI QUÝ VỊ XEM TỪ QUANG TẬP 30 – THÁNG 10 NĂM 2019 (PL. 2563)

Trong tập này: Giá trị của bằng hữu | Thích Thiện Đạo - Hạnh lành ngàn thu (thơ) | Trần Quê Hương - Chọn những nụ cười | Đỗ Hồng Ngọc - Lại nghĩ về lục đạo luân hồi | Vu Gia - Giáo dục tuổi trẻ hôm nay dưới lăng kinh Phật pháp | Nguyên Cẩn - Khổ và những hóa giải | Giác Uyển - Hiểu nhân quả để chuyển đổi hành vi | Nhuận Nghi - Tâm ta - quả lắc (thơ) | Nguyên Thường Lý nhân quả và ảnh hưởng văn hóa (tt) | Tuệ Lạc Bài học giữa đời thường | Viên Thắng...
KÍNH MỜI QUÝ VỊ XEM TỪ QUANG TẬP 29 – THÁNG 7 NĂM 2019 (PL. 2563)

KÍNH MỜI QUÝ VỊ XEM TỪ QUANG TẬP 29 – THÁNG 7 NĂM 2019 (PL. 2563)

Trong tập này: Vu lan, lễ hội tình người | Thích Thiện Đạo - Trăng sao hiếu hạnh (thơ) | Trần Quê Hương - Vu lan về, con nhớ mẹ hơn | Viên Thắng - Vì sao tôn giả Mục Kiền Liên không thể dùng thần thông cứu mẹ? | Tuệ Quán - Hồng trắng Vu lan (thơ) | Lăng Già Tâm - Con đợi mẹ trước cổng nhà tù | Huỳnh Như Phương - Cơ hội nào cho chữ Hiếu? | Nguyên Cẩn - Chiều Vu lan (thơ) | Nguyên Thường - Nhớ mẹ, cài bông trắng! | Nhuận Nghi - Trời cao đất rộng một mình tôi đi... | Đỗ Hồng Ngọc
KÍNH MỜI QUÝ VỊ XEM TỪ QUANG TẬP 28 – THÁNG 4 NĂM 2019 (PL. 2563)

KÍNH MỜI QUÝ VỊ XEM TỪ QUANG TẬP 28 – THÁNG 4 NĂM 2019 (PL. 2563)

Trong tập này: Nương theo ánh sáng của lòng từ | Ban biên tập - Một nghi vấn | Chánh Trí - Tâm Phật đản sinh (thơ) | Trần Quê Hương - Bức thông điệp cho hành tinh | Thích Thiện Đạo - Đọc Trăng vàng thuyền không | Đỗ Hồng Ngọc - Cúng dường Phật đản (thơ) | Tuệ Lạc - Tạp chí Từ Quang và phong cách viết báo của cư sĩ Chánh Trí | Nguyên Cẩn - Một thoáng nghĩ về nhân quả, luân hồi | Vu Gia...
« 1 2 3 4 5 »

Tin sinh hoạt phật sự

Video bài giảng

Pháp âm

  • Những áng mây trắng - Thơ: Hoang Phong - Diễn ngâm: Hồng Vân
  • Mẹ ơi - Thơ: Thích Phước Hạnh - Nhạc: Hoàng Lan
  • Khúc ca Tịnh Độ - Lời: Thích Phước Hạnh - Nhạc: An Sơn
Pháp âm khác...

Thống kê truy cập

  • Online: 27
  • Số lượt truy cập : 5529488