Pháp âm 1

The Chant of Metta (GS Nguyễn Điều)

The Chant of Metta (GS Nguyễn Điều)

Namotassa UNESCO (GS Nguyễn Điều)

Kinh Vô lượng thọ (phần 1) - Tỳ kheo Thích Trí Thoát

Kinh Vô lượng thọ (phần 2) - Tỳ kheo Thích Trí Thoát

Kinh Vô lượng thọ (phần 3) - Tỳ kheo Thích Trí Thoát

Phật ở trong ta - ĐĐ Thích Phước Tiến

Hên xui và nhân quả - TT Thích Nhật Từ

Thuyết luân hồi trong Phật giáo - ĐĐ Thích Phước Tiến

Buông tất cả sẽ được tất cả - ĐĐ Thích Phước Tiến

Bồ Tát Hạnh - ĐĐ Thích Phước Tiến

Bát Nhã Tâm Kinh - ĐĐ Thích Phước Tiến

Bát chánh đạo, con đường giải thoát - ĐĐ Thích Phước Tiến

Mười điều không nên tin - TT Thich Nhật Từ

Ăn chay,sức khỏe và môi trường - ĐĐ Thích Phước Tiến

Ăn chay, ăn mặn (phần 1) - ĐĐ Thích Phước Tiến

Ăn chay, ăn mặn (phần 2) - ĐĐ Thích Phước Tiến

Phật học thường thức - Giảng sư Thích Minh Thành (Kỳ 1)

Phật học thường thức - Giảng sư Thích Minh Thành (Kỳ 2)

Phật học thường thức - Giảng sư Thích Minh Thành (Kỳ 3)

Phật học thường thức - Giảng sư Thích Minh Thành (Kỳ 4)

Phật học thường thức - Giảng sư Thích Minh Thành (Kỳ 5)

Phật học thường thức - Giảng sư Thích Minh Thành (Kỳ 6)

Phật học thường thức - Giảng sư Thích Minh Thành (Kỳ 7)

Phật học thường thức - Giảng sư Thích Minh Thành (Kỳ 8)

Phật học thường thức - Giảng sư Thích Minh Thành (Kỳ 9)

Phật học thường thức - Giảng sư Thích Minh Thành (Kỳ 10)

« 1 2 3 4 5 »

Tin sinh hoạt phật sự

Video bài giảng

Pháp âm

  • The Chant of Metta (GS Nguyễn Điều)
  • Namotassa UNESCO (GS Nguyễn Điều)
  • Kinh Vô lượng thọ (phần 1) - Tỳ kheo Thích Trí Thoát
Pháp âm khác...

Thống kê truy cập

  • Online: 111
  • Số lượt truy cập : 2126774