Thông tin

KÍNH MỜI QUÝ VỊ XEM PHẬT HỌC TỪ QUANG TẬP 48

KÍNH MỜI QUÝ VỊ XEM PHẬT HỌC TỪ QUANG TẬP 48

Trong tập này: 1. Sống đời vui đạo /Cư trần lạc đạo (Âm Nôm) | Trần Quê Hương - 2. Bức thông điệp cho hành tinh nhân Đại lễ Vesak 2019 | Hòa thượng Thích Thiện Đạo - 3. Lời cảm niệm ân sư | Thích Đồng Bổn - 4. Đêm giao thừa, có tiếng chim vừa hót | Ngô Nguyên Nghiễm - 5. Điếu văn tưởng niệm Hòa thượng Viện chủ Chùa Xá Lợi | Nhật Cao - 6. Nơi nào cõi tịnh? | Đỗ Hồng Ngọc - 7. Phương pháp khoa học nào đã chấm dứt sự nghi ngờ về năm sinh Đức Phật Thích Ca | Chánh Tâm Hạnh...
KÍNH MỜI QUÝ VỊ XEM PHẬT HỌC TỪ QUANG TẬP 47

KÍNH MỜI QUÝ VỊ XEM PHẬT HỌC TỪ QUANG TẬP 47

Trong tập này: Tư liệu lịch sử | Ban Biên tập - Thường, Lạc, Ngã, Tịnh | Đỗ Nghê - Lễ Phật đầu xuân | Vu Gia - Mùa xuân, chúng ta hy vọng những gì? | Nguyên Cẩn - Tôi học kinh Kim Cang | Đỗ Hồng Ngọc - Phật giáo Nam Hà và Hành trạng Tổ sư Liễu Quán (1667 - 1742) | Trần Đình Sơn - Bài kinh giảng cho Kevaṭṭa Kevaṭṭa-Sutta - DN.11(Dīgha Nikāya / Trường Bộ Kinh) | Hoang Phong - Cư sĩ học Phật: Kinh Nhất Dạ Hiền Giả | Cao Huy Hóa - Tháp Tường Long | Nguyễn Đại Đồng - ...
KÍNH MỜI QUÝ VỊ XEM PHẬT HỌC TỪ QUANG TẬP 46

KÍNH MỜI QUÝ VỊ XEM PHẬT HỌC TỪ QUANG TẬP 46

Trong tập này: Những mảnh ghép không cân xứng | Thích Thiện Đạo - Phàm Thánh mây bay (chuyển thơ) | Trần Quê Hương - Có kiếp sau không? | Đỗ Hồng Ngọc - Nghĩ về số mệnh và nghiệp quả | Vu Gia - Ứng dụng Phật pháp đối trị khủng hoảng | Nguyên Cẩn - Sơn thất chiều mưa (Thơ) | Chúc Hạnh - Bài kinh giảng cho Kevaṭṭa Kevaṭṭa-Sutta - DN.11 (Dīgha Nikāya / Trường Bộ Kinh) | Hoang Phong - Chánh niệm (Thơ) | Dương Xuân Định - Kiếp nạn của đức vua Bimbisāra | Tuệ Ân - ...
VỀ THĂM XỨ ẤN - ĐẤT PHẬT NGÀN NĂM

VỀ THĂM XỨ ẤN - ĐẤT PHẬT NGÀN NĂM

VỀ lại nguồn xưa của thuở nào/ THĂM miền thánh tích dạ nao nao/ XỨ thiêng còn đậm hương ngày cũ/ ẤN hiện đàm hoa mãi ngạt ngào
KÍNH MỜI QUÝ VỊ XEM PHẬT HỌC TỪ QUANG TẬP 44

KÍNH MỜI QUÝ VỊ XEM PHẬT HỌC TỪ QUANG TẬP 44

Trong tập này: Cư sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền với Hội Phật học Nam Việt trong việc chấn hưng Phật giáo | Nhật Cao - Chí nguyện thiêng liêng | Thích Thiện Đạo - Khúc ca nghêu ngao (thơ) | Trần Quê Hương - Thiền định về “Không có cái tôi” (Meditating On No-Self) | Hoang Phong - Tự-tại vô-ngại | Đỗ Hồng Ngọc - Suy nghĩ về một bản dịch ngắn trong kinh Tứ thập nhị chương | Quần Anh - Asibandhakaputtasutta - Kinh Nghiệp quả | Tuệ Ân - Trên ngưỡng cửa đại ngàn: Rừng nguyên sinh (thơ) | Trần Yên Thảo - Nghĩ về sống - chết của đời người | Vu Gia - Giữ vững niềm tin vào Chánh pháp | Nguyên Cẩn - ...
KÍNH MỜI QUÝ VỊ XEM PHẬT HỌC TỪ QUANG TẬP 43

KÍNH MỜI QUÝ VỊ XEM PHẬT HỌC TỪ QUANG TẬP 43

Trong tập này: Tuyết đông rụng mờ (thơ) | Trần Quê Hương - Giá trị của chân thiệt ngữ | Thích Thiện Đạo - “Ngày xuân tỉnh giấc giữa cơn say” - Một bài thơ của Lý Bạch | Hoang Phong - Ngày để yêu thương, tin tưởng | Vu Gia - Lời chúc nào cho xuân Quý Mão | Nguyên Cẩn - Đóa vô dư (thơ) | Lăng Già Tâm - Cảm nghĩ về mùa xuân | Viên Thắng - Làm sao biết cha mẹ đã... già | Đỗ Hồng Ngọc - ...
KÍNH MỜI QUÝ VỊ XEM PHẬT HỌC TỪ QUANG TẬP 42

KÍNH MỜI QUÝ VỊ XEM PHẬT HỌC TỪ QUANG TẬP 42

Trong tập này: Bệnh hí luận | Thích Thiện Đạo - Thu vàng lá úa (thơ) | Trần Quê Hương - Bài kinh giảng cho GIRIMĀNANDA GIRIMĀNANDA SUTTA | Hoang Phong - Thiền định giống như tập thể dục cho tâm trí | Quần Anh - Buổi sáng bình yên bên hiên chùa Xá Lợi (thơ) | NC - Cao Huy Thuần “Người khuân đá” | Đỗ Hồng Ngọc - Có phước đừng hưởng hết | Viên Thắng - ...
KÍNH MỜI QUÝ VỊ XEM PHẬT HỌC TỪ QUANG TẬP 41

KÍNH MỜI QUÝ VỊ XEM PHẬT HỌC TỪ QUANG TẬP 41

Trong tập này: Văn hóa và đạo đức | Thích Thiện Đạo - Nắng hạ đời mơ (thơ) | Trần Quê Hương - “Buông” | Đỗ Hồng Ngọc Thầy là bóng cây | Viên Thắng - Làm sao định lượng chữ Hiếu? | Nguyên Cẩn - Nghĩ về chữ hiếu thời nay Vu Gia - Vu lan bồn (thơ) | Ngô Nguyên Nghiễm - Lễ hội tháng bảy - Đạo đức trong tín ngưỡng dân gian | Lương Thị Thu - Tháng sáu buôn nhãn bán trâm/ Tháng bảy ngày rằm xá tội vong nhân | Dương Kinh Thành - ...
KÍNH MỜI QUÝ VỊ XEM PHẬT HỌC TỪ QUANG TẬP 40

KÍNH MỜI QUÝ VỊ XEM PHẬT HỌC TỪ QUANG TẬP 40

Trong tập này: Chỉ là một Hóa Thành | Ban Biên tập - Ánh sáng Từ Quang (thơ) | Trần Quê Hương - Giọt lệ bảo châu | Thích Thiện Đạo - Xá-Lợi, dấu cũ người hiền còn hiển hiện | Nhật Cao - Cư sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền - Tấm gương mô phạm cho giới cư sĩ Phật giáo ngày nay | Nguyễn Thiện Đức - Học Phật qua bước đường Thành đạo của ngài | Lương Thị Thu - Từ Ni trưởng Huỳnh Liên, nghĩ về “ân quốc gia” của đạo Phật | Vu Gia - Rằm tháng tư đọc Từ Quang (thơ) | Tuệ Nha - Một vài cảm nhận về Từ Huyền Thoại tới Tâm Kinh của Nguyên Giác | Đỗ Hồng Ngọc - Sen trong bùn | Tuệ Ân - Tu là cội phúc… | Viên Thắng...
KÍNH MỜI QUÝ VỊ XEM PHẬT HỌC TỪ QUANG TẬP 39

KÍNH MỜI QUÝ VỊ XEM PHẬT HỌC TỪ QUANG TẬP 39

Trong tập này: Lời ngỏ đầu xuân Nhâm Dần 2022 | Ban Biên tập - An lạc vườn tâm | Thích Thiện Đạo - Xuân hồng tuổi thơ (thơ) | Trần Quê Hương - Duyên lành gặp Phật | Trần Đình Sơn - Mùa xuân: Thời khắc của ước mơ và sự thật | Nguyên Cẩn - Xuân về thưởng lãm hoa mai | Viên Thắng - Xuân Di Lặc (thơ) | Tuệ Nha - Covid-19 và niềm tin tôn giáo | Vu Gia - Tình người trong đại dịch | Huỳnh Văn Ưu...
KÍNH MỜI QUÝ VỊ XEM PHẬT HỌC TỪ QUANG TẬP 38

KÍNH MỜI QUÝ VỊ XEM PHẬT HỌC TỪ QUANG TẬP 38

Trong tập này: Thượng Thừa Xa lộ | Thích Thiện Đạo - Cội Bồ đề trăm năm (thơ) | Trần Quê Hương - Nói thêm về phương pháp thở bụng | Đỗ Hồng Ngọc - Nghĩ về mũi tên thứ hai | Nguyên Cẩn - Thành phố & nỗi đau (thơ) | Tuệ Nha - Từ đại dịch Sars-Cov-2, nghĩ về tu tâm | Vu Gia - Pháp lữ thâm tình (thơ) | Tông Bình, Minh Ngọc - Ân đức Tam bảo | Tuệ Ân - Bản sắc khoa học trong đạo Phật Liên quan đến “Thập nhị nhân duyên” | Tuệ Lạc...
ĐẠO PHẬT TRỤ THẾ, XUẤT THẾ RỒI NHẬP THẾ

ĐẠO PHẬT TRỤ THẾ, XUẤT THẾ RỒI NHẬP THẾ

Đạo Phật bao trùm lên mọi tư tưởng của thế gian này. Tư tưởng Phật là thăng hoa, vượt lên thân phận cay đắng, nghiệt ngã của kiếp người và hành động của Phật là cứu độ, hòa bình và thân ái. Trong Phật có Nho nhưng trong Nho không có Phật. Trong Phật có Lão nhưng trong Lão không có Phật. Dù nói Tam Giáo Đồng Quy nhưng Phật siêu việt lên trên giống như đỉnh ngọn tháp.
« 1 2 3 4 5 »

Tin sinh hoạt phật sự

Video bài giảng

Pháp âm

  • Những áng mây trắng - Thơ: Hoang Phong - Diễn ngâm: Hồng Vân
  • Mẹ ơi - Thơ: Thích Phước Hạnh - Nhạc: Hoàng Lan
  • Khúc ca Tịnh Độ - Lời: Thích Phước Hạnh - Nhạc: An Sơn
Pháp âm khác >>

Thống kê truy cập

  • Online: 38
  • Số lượt truy cập : 6267272