Thông tin

KỶ YẾU HTKH: HÒA THƯỢNG KHÁNH HÒA

VỚI PHONG TRÀO CHẤN HƯNG PHẬT GIÁO VIỆT NAM

 

 

HÒA THƯỢNG KHÁNH HÒA (1877-1947)

 

 

Chủ biên

TS. NGUYỄN QUỐC TUẤN
TT. TS. THÍCH ĐỒNG BỔN

 

Phong trào chấn hưng Phật giáo khởi phát từ năm 1920 trên khắp cả nước, chúng ta thấy có ba trung tâm là Nam Bộ, Huế và Hà Nội. Nhưng vấn đề có thể gây tranh luận là ý tưởng chấn hưng khởi đi từ đâu trong ba trung tâm lớn đó? Ai là người khởi xướng phong trào này? Chúng ta không thể làm khác gì hơn là bám vào lịch sử do chính các sử gia trong Phật giáo thống nhất nhìn nhận. Cố nhiên, để biết được hết các cuốn giáo sử không phải là chuyện dễ làm, song cũng không đến nỗi quá thiếu để biết được sự thống nhất công nhận đó ở những điểm nào. Nếu như thế thì không nghi ngờ gì, ý tưởng chấn hưng trước hết bùng cháy ở Nam Bộ với vai trò quan trọng của Hòa thượng Khánh Hòa. Mục tiêu của phong trào không chỉ dừng lại ở việc chấn hưng Phật giáo Việt Nam, mà còn góp phần giữ gìn bản sắc truyền thống dân tộc, đấu tranh đòi lại chủ quyền và thoát khỏi ách nô dịch thực dân Pháp. Kết quả rất đáng kể mà phong trào chấn hưng Phật giáo đạt được gắn liền với tên tuổi của nhiều nhân vật Phật giáo nổi tiếng, mà một trong số đó là Hòa thượng Khánh Hòa, với vai trò là người khởi xướng phong trào, bắt đầu ở khu vực Nam Bộ, sau lan tỏa ra khắp ba miền của đất nước thời kỳ đó.

Với tất cả tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc đối với những danh tăng Việt Nam thế kỷ XX có nhiều đóng góp với đạo pháp và dân tộc, trong đó có Hòa thượng Khánh Hòa, người khởi xướng phong trào chấn hưng Phật giáo ở Việt Nam, Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp vớiViện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, đồng tổ chức Hội thảo khoa học Hòa thượng Khánh Hòa và phong trào chấn hưng Phật giáo ở Việt Nam (tại TPHCM, ngày 15-6-2017); sau đó, kết hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre tổ chức Hội thảo khoa học Hòa thượng Khánh Hòa với phong trào chấn hưng Phật giáo Việt Nam và truyền thống Bến Tre (tại Bến Tre, ngày 19-10-2017). Cả hai lần hội thảo là một dịp để các nhà nghiên cứu trong và ngoài Giáo hội Phật giáo Việt Nam hội tụ nhằm đánh giá một cách khoa học và khách quan về các nhân vật Phật giáo nổi tiếng, nhất là Hòa thượng Khánh Hòa, đối với phong trào chấn hưng Phật giáo; các phương diện tiêu biểu của phong trào chấn hưng Phật giáo ở Việt Nam; bài học kinh nghiệm của phong trào chấn hưng Phật giáo đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay, cũng như truyền thống của vùng đất đã hun đúc nên những con người góp phần làm rạng danh quê hương, đất nước.

Nay, những tham luận từ hai hội thảo trên được biên tập, in thành sách, phát hành rộng rãi, chúng tôi rất hoan hỉ việc làm này và chân thành giới thiệu cùng bạn đọc.

 

MỤC LỤC

 

01. Lời giới thiệu | TS. Nguyễn Quốc Tuấn

02. Lời khai mạc Hội thảo | HT Thích Nhựt Tấn

03. Niên biểu Hòa thượng Khánh Hòa

04 Lời dẫn | TT. TS. Thích Đồng Bổn

 

PHẦN MỘT

TỔ KHÁNH HÒA: CUỘC ĐỜI VÀ ĐẠO NGHIỆP

 

05. Hòa thượng Khánh Hòa, người tiên phong trong phong trào chấn hưng phật giáo | HT.TS. Thích Thanh Nhiễu

06. Hậu duệ của Hòa thượng Khánh Hòa | Tỷ kheo Thích Minh Cảnh

07. Hòa thượng Khánh Hòa với phong trào chấn hưng Phật giáo ở Nam bộ | TS. Nguyễn Quốc Tuấn

08. Tổ Khánh Hòa, một tấm gương cao đẹp | PGS.TS. Trần Hồng Liên

09. Khổ và giải thoát trong luận giải về giáo lý tứ đế của Hòa thượng Khánh Hòa | PGS.TS. Hoàng Thị Thơ

10. Quan điểm của Hòa thượng Khánh Hòa về công cuộc chấn hưng Phật giáo | PGS.TS. Nguyễn Công Lý

11. Người nhóm lửa | Vu Gia

12. Hành trình nhật ký của Hòa thượng Khánh Hòa | Trương Ngọc Tường

13. Quan điểm về vũ trụ nhân sinh của Hòa thượng Lê Khánh Hòa | Nguyễn Đại Đồng

14. Người dành cả cuộc đời ưu tư cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo tăng tài | Tỳ kheo ni Thích Nữ Nhuận Bình

15. Hòa thượng Khánh Hòa với hoạt động đào tạo tăng tài | TS. Dương Thanh Mừng

16. Hòa thượng Lê Khánh Hòa với Phật giáo xứ Bắc | Nguyễn Hữu Việt

17. Những bài viết của Hòa thượng Lê Khánh Hòa trên báo chí Phật giáo từ 1929-1939 | Nguyễn Lâm

18. Ý chí kiên định của Hòa thượng Khánh Hòa trong dòng chảy lịch sử đấu tranh của nhân dân Bến Tre | TS. Nguyễn Hữu Nguyên

19. Cuộc đời và sự nghiệp Tổ Lê Khánh Hòa vài điểm cần nói rõ | ĐĐ. Thích Xương Tâm

20. Hòa thượng Khánh Hòa, tấm gương sáng trong đạo pháp | TT. TS. Thích Nguyên Hạnh

21. Tổ đình Kim Cang – nơi học đạo 10 năm (1896-1906) của Tổ Khánh Hòa | ĐĐ. Thích An Khang

22. Nghĩ về lời di huấn Tổ Khánh Hòa | Thích Hân Kiến

23. Sư Khánh Hòa và những nhà yêu nước | TS. Hoàng Văn Lễ

24. Hòa thượng Khánh Hòa | Minh Mẫn

25. Hòa thượng Khánh Hòa với Lưỡng Xuyên Phật Học Hội | Lê Thị Mến

26. Hòa thượng Khánh Hòa với quá trình xây dựng nền giáo dục tân học Phật giáo Việt Nam | TS. Dương Thanh Mừng

27. Hai chủ trương làm tiền đề cho sự phát triển của Phật giáo Việt Nam | TS. Lê Sơn Phương Ngọc

28. Sơ lược hành trạng Tổ Khánh Hòa | Tỳ kheo ni Thích Nữ Như Nguyệt

29. Hòa thượng Khánh Hòa với pháp tu Tịnh độ | ThS. Nguyễn Văn Quý

30. Thành tựu trong gian khó | ĐĐ. Thích Xương Tâm

31. Hòa thượng Khánh Hòa với công việc hoằng truyền Chánh pháp | ĐĐ. TS. Thích Trung San

32. Những ưu việt đặc thù của Hòa thượng Thích Khánh Hòa trong phong trào chấn hưng Phật giáo | TT. TS. Thích Kiên Định

33. Tư tưởng, chủ trương của Hòa thượng Khánh Hòa trong phong trào chấn hưng Phật giáo | PGS.TS Trần Hồng Liên

34. Vì sao Hòa thượng Lê Khánh Hòa dấn thân vào con đường chấn hưng Phật giáo | Nguyễn Quang Phương

 

PHẦN HAI

PHONG TRÀO CHẤN HƯNG PHẬT GIÁO VIỆT NAM

 

35. Sự ảnh hưởng phong trào chấn hưng PGVN (1920) đến thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1981) | HT. TS. Thích Thiện Nhơn

36. Vài bài học nghĩ từ phong trào chấn hưng Phật giáo Việt Nam | HT. TS Thích Giác Toàn

37. Sự tiếp biến Hội Lục Hòa | Hòa thượng Thích Huệ Xướng

38. Một vài suy nghĩ từ phong trào chấn hưng Phật giáo | TT. TS. Thích Thanh Điện

39. Phong trào chấn hưng và các đồng chí của Ngài Khánh Hòa | TT. TS. Thích Đồng Bổn

40. Hòa thượng Thích Khánh Hòa với phong trào chấn hưng Phật giáo ở Việt Nam | Đinh Hữu Chí

41.Ý kiến của Hòa thượng Lê Khánh Hòa trong phong trào chấn hưng Phật giáo | Lê Sơn sao lục của GS. Trần Văn Giàu

42. Thiền sư Khánh Hòa - Công đầu trong phong trào chấn hưng Phật giáo | Trần Cao Lộc

43. Đóng góp về Phật học của Hòa thượng Khánh Hòa trong phong trào chấn hưng Phật giáo | PGS. TS. Hoàng Thị Thơ

44. Phong trào chấn hưng Phật giáo ở Nam bộ và vai trò của Hòa thượng Khánh Hòa | PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Ngọc & ThS. Nguyễn Thị Kim Thoa

45. Một vài suy nghĩ về đào tạo tăng tài hiện nay | PGS. TS. Lê Cung

46. Vấn đề Phật giáo Tổng hội trên Tạp chí Duy Tâm Phật học | TS. Ninh Thị Sinh

47. Sự ra đời của Hội Nghiên cứu Phật học Nam kỳ | TS. Ninh Thị Sinh & Nguyễn Đại Đồng

48. Tài liệu lưu trữ về phong trào chấn hưng Phật giáo ở Việt Nam | TS. Ninh Thị Sinh

49. Yêu nước trong phong trào chấn hưng Phật giáo | TS. Hoàng Văn Lễ

50. Phong trào chấn hưng Phật giáo Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX | Nguyễn Đại Đồng

51. Tiếp nối tinh thần chấn hưng Phật giáo của Hòa thượng Khánh Hòa | Thích Thiện Huy

52. Tư tưởng chấn hưng Phật giáo của TS. B.R. Ambedkar (Ấn Độ) và Hòa thượng Khánh Hòa (Việt Nam) - Những điểm tương đồng và khác biệt | TS. Tống Thị Quỳnh Hương

53. Công cuộc chấn hưng Phật giáo ở Nam kỳ và sự lan tỏa | Tuệ Khương

54. “Viên đá tảng” của phong trào chấn hưng Phật giáo | Tỷ kheo ni Thích Nữ Viên Giác

55. Nhìn lại phong trào chấn hưng Phật giáo | Vu Gia

56. Ông Huỳnh Thái Cửu - Hội viên sáng lập Hội Lưỡng Xuyên Phật Học | Nguyễn Lâm

57. Từ mục tiêu bước đầu của phong trào Chấn hưng Phật giáo | Đào Nguyên

58. Linh hồn của công cuộc chấn hưng Phật giáo Việt Nam | Nguyễn Quang Trị

59. Chùa Viên Giác với phong trào chấn hưng Phật giáo | Nguyễn Hữu Lộc

60. Một trong những tiền đề khởi phát phong trào chấn hưng Phật giáo ở Việt Nam | ThS. Nguyễn Duy Phương

61. Bàn về tính tất yếu của phong trào chấn hưng Phật giáo ở Việt Nam | Nguyên Huệ

62. Phó bảng Nguyễn Sinh Huy và Sư Khánh Hòa trong phong trào chấn hưng Phật giáo ở Nam kỳ | ThS. Nguyễn Hữu Hiếu

 

PHẦN BA

PHẬT GIÁO VÀ TRUYỀN THỐNG LỊCH SỬ, VĂN HÓA BẾN TRE

 

63. Phật giáo Bến Tre trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ tổ quốc | Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bến Tre - Phòng Tuyên truyền

64. Bài phát biểu hội thảo khoa học “Hòa thượng Khánh Hòa và phong trào chấn hưng Phật giáo Việt Nam”

65. Phú Lễ - Làng quê hiếu học | PGS.TS Đoàn Lê Giang & ThS. Dương Hoàng Lộc

66. Ảnh hưởng của cụ Nguyễn Đình Chiểu đối với nhân dân Bến Tre | Lữ Minh Châu

67. BS. NGND Trần Hữu Nghiệp với truyền thống lịch sử - văn hóa Bến Tre | ThS. Dương Hoàng Lộc & Trần Kiều Lan

68. Mạch nguồn văn hóa Bến Tre | Nguyễn Thanh Lợi

69. Giáo sư Ca Văn Thỉnh: Người trí thức tiêu biểu của quê hương Đồng khởi | PGS.TS. Nguyễn Công Lý

70. Tiềm năng phát triển du lịch tâm linh từ một số ngôi chùa ở tỉnh Bến Tre | ThS. Bùi Hữu Nghĩa

71. Cảm nhận về năng lực và tính cách con người Bến Tre | TS. Nguyễn Hữu Nguyên

72. Những đặc điểm nổi bật của Ni giới Phật giáo Bến Tre | Tỳ kheo ni Thích Nữ Như Nguyệt

73. Đời và đạo - đạo và đời | Huỳnh Ngọc Trảng

74. Chùa Tuyên Linh - nơi hội ngộ giữa Tổ Khánh Hòa và cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc | ThS. Dương Hoàng Lộc & Bùi Hữu Nghĩa

75. Ni giới Bến Tre kế thừa di sản Tổ Khánh Hòa | Thích Nữ Như Uyên

76. Hòa thượng Khánh Thông và bài chúc tụng bằng chữ Nôm nhân Lễ đại tường | Nguyễn Đông Triều & Phan Mạnh Hùng

 

HÒA THƯỢNG KHÁNH HÒA VỚI PHONG TRÀO CHẤN HƯNG PHẬT GIÁO VIỆT NAM - File PDF (9,02 MB)

Bình luận bài viết

  Tin sinh hoạt phật sự

  Video bài giảng

  Pháp âm

  • Những áng mây trắng - Thơ: Hoang Phong - Diễn ngâm: Hồng Vân
  • Mẹ ơi - Thơ: Thích Phước Hạnh - Nhạc: Hoàng Lan
  • Khúc ca Tịnh Độ - Lời: Thích Phước Hạnh - Nhạc: An Sơn
  Pháp âm khác >>

  Thống kê truy cập

  • Online: 29
  • Số lượt truy cập : 5744230