Thông tin

NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM

(VIỆT NAM PHẬT GIÁO NHÂN VẬT CHÍ)

Tập I

 

Thực hiện

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Chủ biên

TK THÍCH ĐỒNG BỔN

 Ban biên soạn

THÍCH ĐỒNG BỔN, THÍCH NHƯ TỊNH,

THÍCH VÂN PHONG, VU GIA, NGUYỄN ĐẠI ĐỒNG

 

 

 

 LỜI NÓI ĐẦU

 

Nhận thấy nhu cầu tìm hiểu những nhân vật đã và đang đóng góp trí tuệ, công sức cho Phật giáo Việt Nam ngày nay, dù chỉ một thoáng để lại dấu ấn trên cuộc đời rồi đi vào quên lãng, ít ai còn nhắc tới. Chúng tôi, những người viết lại lịch sử Phật giáo cảm thấy áy náy khi chưa nêu được những danh tính nhân vật tiền nhân và đương đại, để những nhà nghiên cứu tìm biết về sự góp mặt của họ trong dòng chảy lịch sử Phật giáo Việt Nam, với hy vọng lớp bụi thời gian đừng xóa nhòa đi tất cả.

Từ suy nghĩ ấy, sau khi ra mắt các quyển Danh Tăng Việt Nam 1, 2, 3, chúng tôi mạnh dạn giới thiệu sơ nét những nhân vật đã có đóng góp đáng kể cho sự trường tồn Phật giáo Việt Nam qua hình thức thứ tự để dễ dàng tra cứu; dẫu biết rằng không bao giờ làm được trọn vẹn, nhưng phải bắt tay làm trước đã, rồi những bản in lần sau sẽ cập nhật những thiếu sót mà chúng tôi chưa có tư liệu hoặc chưa biết tới.

Rất mong nhận được mọi góp ý bổ sung cho những gì mà chúng tôi chưa làm được trong tập đầu tiên này. Lịch sử Phật giáo Việt Nam trải qua hàng ngàn năm trên đất nước này, nên những tìm tòi về quá khứ không đơn giản. Do đó, trong sách này, chúng tôi xin được phép giới hạn phạm vi là những nhân vật Phật giáo từ đầu thế kỷ XIX (1800) đến những nhân vật Phật giáo đương đại.

Với những tu sĩ Phật giáo tuổi đời còn trẻ, (Sa di, Đại đức) sự nghiệp còn dài, nên sẽ cập nhật cho lần tới khi tuổi đời tuổi đạo xứng tầm (trừ những vị đã nổi danh và Thánh tử đạo), đó là cách để tôn trọng những bậc thành tựu đi trước vậy.

 Với thế nhân, những người có tác phẩm sáng tác hoặc nghiên cứu, biên khảo về đạo Phật được công chúng quan tâm, dù xiển dương hay phê phán, chúng tôi vẫn nghĩ đó là tấm lòng của họ đối với giáo lý Phật đà, và để thấy đạo Phật đi vào cuộc sống muôn hình muôn vẻ, chứ không chỉ có ở những tự viện, những Phật tử thuần thành. Do đó, những nhân vật đạt được tiêu chí như thế, chúng tôi xin phép được chọn đưa vào cuốn sách này.

Chừng đó thôi mà đã cảm thấy là quá sức mình rồi, rất mong sự tiếp nối cộng tác của chư vị thức giả quan tâm và có hiểu biết hơn những gì chúng tôi đã biết và đã viết, để bộ sách Nhân vật Phật giáo Việt Nam này mỗi lần in là mỗi lần được cập nhật bổ sung đầy đủ hơn.

Xin trân trọng sám hối những điều còn sai sót, mong chư tôn đức, các thức giả niệm tình bổ chính cho, để bản in lần tới được hoàn chỉnh hơn.

 

Mùa Thu năm 2017 - PL 2561

TM. Trung Tâm Nghiên Cứu Phật Giáo Việt Nam

Tỳ kheo THÍCH ĐỒNG BỔN

 

 

 

CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT

 

 

  

QUY CÁCH BIÊN SOẠN

 

- Soạn theo thứ tự mẫu tự Alphabet chữ Cái tiếng Việt.
- Nhân vật viên tịch đứng trước nhân vật hiện hữu.
- Nhân vật có năm viên tịch cao hơn đứng trước vị thấp hơn.
- Nhân vật hiện hữu có năm sinh lớn hơn đứng trước nhân vật năm sinh nhỏ hơn.
- Nhân vật đã viên tịch phải có dấu ấn để lại (công trình, tác phẩm, chức vụ...)
- Nhân vật hiện hữu, phải có phong cách ấn tượng mọi người đều công nhận.
- Không phân biệt Tăng , Ni, Cư sĩ, Tri thức hữu công hoặc tán trợ Phật giáo.
- Không phân biệt nhân vật đi trọn con đường tu học hay một phần con đường.
- Không phân biệt hệ phái, sơn môn, giáo hội, miễn nhân vật là người Việt Nam.
- Không phân biệt nhân vật là người theo chính kiến nào, trong hay ngoài nước.
- Không bình luận, phê phán về quan điểm nhân vật hiện diện trong sách này.
- Chấp nhận sửa chữa, bổ sung những điều ban biên soạn chưa có tư liệu.
- Mong nhận được thêm nhiều tư liệu, nhân vật mà ban biên soạn chưa có tư liệu.
- Công trình sẽ được cập nhật bổ sung nhân vật và dữ liệu hàng năm.
- Công trình xuất bản theo định kỳ, ghi nhận mọi góp ý để hoàn thiện hơn.

 

NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM VẦN A

NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM VẦN Â

NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM VẦN B

NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM VẦN Bi

NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM VẦN Bo - Bu

NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM VẦN C

NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM VẦN Ch

NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM VẦN Chi

NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM VẦN Chiêu

NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM VẦN Cho

NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM VẦN Chu

NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM VẦN Co

NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM VẦN D

NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM VẦN Du

NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM VẦN Dư

NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM VẦN Đa

NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM VẦN Đi

NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM VẦN Đo

NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM VẦN Đu

NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM VẦN E

NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM VẦN G

NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM VẦN Ha

NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM VẦN Hai

NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM VẦN Hao

NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM VẦN Hâ

NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM VẦN Hi

NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM VẦN Ho

NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM VẦN Hu

NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM VẦN Hưng

NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM VẦN Hương

NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM VẦN Hy

NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM VẦN K

NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM VẦN Kho

NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM VẦN Không

NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM VẦN Khu

NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM VẦN Ki

NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM VẦN L

NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM VẦN Li

 NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM VẦN Lo

NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM VẦN Lu

NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM VẦN Ly

NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM VẦN M

NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM VẦN Minh

NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM VẦN N

NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM VẦN Ngh

NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM VẦN Ng

NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM VẦN Ngu

NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM VẦN Nha

NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM VẦN Nhi

NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM VẦN Nho

NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM VẦN Nhu

NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM VẦN Như

NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM VẦN Ni

NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM VẦN O

NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM VẦN P

NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM VẦN Pho

NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM VẦN Phu

NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM VẦN Q

NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM VẦN Quang

NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM VẦN Quảng

NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM VẦN R

NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM VẦN S

NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM VẦN Sơ

NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM VẦN Sư

NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM VẦN T

NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM VẦN Tâm

NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM VẦN Tân

NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM VẦN Tế

NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM VẦN Tha

 NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM VẦN Thành

NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM VẦN Thao

NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM VẦN Thân

NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM VẦN Thăng

NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM VẦN Thê

NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM VẦN Thi

NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM VẦN Thiện

NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM VẦN Thiệt

NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM VẦN Tho

NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM VẦN Thơ

NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM VẦN Thu

NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM VẦN Thư

NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM VẦN Ti

NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM VẦN To

NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM VẦN Tra

NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM VẦN Tri

NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM VẦN Tru

NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM VẦN Trư

NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM VẦN Tu

NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM VẦN Tuân

NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM VẦN Tuê

NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM VẦN Tư

NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM VẦN Tương

NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM VẦN U

NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM VẦN V

NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM VẦN X

NHÂN VẬT PHẬT GIÁO VIỆT NAM VẦN Y

TÀI LIỆU TRÍCH DẪN

Bình luận bài viết

  Tin sinh hoạt phật sự

  Video bài giảng

  Pháp âm

  • Những áng mây trắng - Thơ: Hoang Phong - Diễn ngâm: Hồng Vân
  • Mẹ ơi - Thơ: Thích Phước Hạnh - Nhạc: Hoàng Lan
  • Khúc ca Tịnh Độ - Lời: Thích Phước Hạnh - Nhạc: An Sơn
  Pháp âm khác >>

  Thống kê truy cập

  • Online: 79
  • Số lượt truy cập : 5718440